Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na nasze wykorzystanie plików cookies.

Podstawowe kryteria współpracy

PRNEWS.IO buduje społeczność dziesiątek tysięcy serwisów informacyjnych i blogów, które dzielą się z nami swoimi danymi, aby wspierać naszą misję przejrzystości ekosystemu online.

Zapewnienie przejrzystości ekosystemu online stało się jedną z naszych głównych misji. Wiele znanych holdingów medialnych przyłączyło się już do naszej inicjatywy.

Ograniczenia współpracy ze względu na wymogi prawne

Given our commitment to information hygiene and security for all participants in the open marketplace, we are working on due diligence procedures and are guided by regulatory compliance restrictions.

Ze względu na nasze zaangażowanie w higienę informacji i bezpieczeństwo wszystkich uczestników otwartego rynku, pracujemy nad procedurami due diligence i kierujemy się ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa:

 • Russia
 • Białoruś
 • Iran
 • Demokratyczna Republika Konga
 • Libia
 • Korea Północna
 • Sudan i Sudan Południowy
 • Syria
 • Tymczasowo okupowany Krym (Ukraina)
 • Tymczasowo okupowane terytoria w obwodach donieckim i ługańskim (Ukraina)

Nie współpracujemy również z osobami i organizacjami objętymi sankcjami z następujących list:

Ograniczenia współpracy ze względu na jakość mediów

PRNEWS.IO może nie przyjąć stron internetowych lub blogów należących do Wydawcy, jeżeli zespół ds. jakości PRNEWS.IO określi je jako:

 • Farmy linków: strony, które posiadają dużą liczbę linków wychodzących, kontekstowych lub nie, i które mogą wyrządzić Reklamodawcom szkodę poprzez kary w wyszukiwarkach lub poprzez transmisję LinkJuice znacznie poniżej tego, czego można by oczekiwać od usługi świadczonej przez PRNEWS.IO.
 • Farmy widokowe: PRNEWS.IO rozumie pod tym pojęciem takie strony, które są przeznaczone do sprzedaży dużej ilości odsłon w celu zapewnienia rentowności stron wydawców. PRNEWS.IO uznaje blog lub stronę za view farm, gdy stosunek artykułów sponsorowanych do własnych jest mniejszy niż 1 do 10 (1 artykuł sponsorowany na każde 10 własnych artykułów).
 • Niska jakość: strony, które nie spełniają wymagań zespołu ds. jakości PRNEWS.IO w zakresie rankingu domen lub minimalnej jakości stylistycznej i optymalizacji.
 • Duplikat: Strony z duplikatem treści, częściowo skopiowane, przetłumaczone lub promowane nie są akceptowane. Podobnie, strony stworzone przy użyciu platformy Wix lub zawierające reklamy, które zakłócają płynną nawigację po stronie, nie będą akceptowane przez PRNEWS.IO. Ponieważ są to najczęstsze przypadki, PRNEWS.IO zastrzega sobie prawo do nieakceptowania innych stron, które jego zdaniem nie spełniają minimalnych standardów oferowanych na platformie PRNEWS.IO.