/

Vzťahy s verejnosťou SEO a ich význam pre propagáciu

Čítanie: 20 min

SEO Public Relations (SEO PR) je stratégia, ktorá kombinuje tradičné techniky vzťahov s verejnosťou s taktikou SEO s cieľom zlepšiť viditeľnosť a reputáciu spoločnosti na internete. Cieľom SEO PR je zvýšiť online expozíciu značky a zlepšiť jej pozície vo vyhľadávačoch prostredníctvom cielenej tvorby a distribúcie vysokokvalitného obsahu.

Toto môže zahŕňať celý rad taktík, ako napríklad budovanie spätných odkazov z renomovaných webových stránok, vytváranie a distribúciu tlačových správ, písanie príspevkov na blogy a článkov a komunikáciu s vplyvnými osobami a novinármi v sociálnych médiách. Pomocou SEO PR môžu spoločnosti posilniť svoju prítomnosť na internete a zlepšiť svoju reputáciu medzi zákazníkmi aj vyhľadávačmi.

Why SEO is Important to Public Relations

Hlavné dôvody, prečo použiť SEO pre vzťahy s verejnosťou

Začlenenie SEO do stratégie vzťahov s verejnosťou je pre spoločnosti nevyhnutné, aby uspeli v dnešnom digitálnom prostredí. SEO je dôležitou súčasťou úspešnej online marketingovej stratégie a môže zohrávať významnú úlohu pri zvyšovaní viditeľnosti, reputácie a vplyvu značky. Tu je niekoľko dôvodov, prečo je SEO dôležitá v oblasti vzťahov s verejnosťou:

Väčšia informovanosť a korelácia medzi umiestnením

Vyhľadávače sa stali hlavným spôsobom, akým ľudia objavujú nové produkty, služby a spoločnosti. Začlenením SEO do stratégie vzťahov s verejnosťou môžete zlepšiť svoje umiestnenie vo vyhľadávačoch a zvýšiť svoju viditeľnosť online.

Každý majiteľ spoločnosti alebo startupu túži dosiahnuť to, aby ľudia hovorili o jeho značke, zdieľali o nej informácie, robili reposty a následne kupovali produkty, ktoré ponúka. Aj keď si nákup nemôžu dovoliť, môžete získať množstvo mladých ľudí, ktorí si vás obľúbia, a počas ich rastu môžu zdieľať filozofiu a poslanie značky. Vďaka SEO tak zvýšite svoj vplyv a dosiahnete vysoké umiestnenie v rebríčku.

V prvom rade by váš zdroj mal obsahovať naozaj zábavný a originálny obsah, aby algoritmy, ktoré prehliadače používajú na indexovanie webových stránok, vyhodnotili vaše materiály ako jedinečné a hlboko v téme, aby vás mohli zaradiť medzi najlepšie výsledky. Čím viac sa zákazníci zoznámia s vašou značkou, tým rýchlejšie sa rozhodnú ťuknúť na váš zdroj. S rastúcim počtom kliknutí sa bude zvyšovať úroveň povedomia, a tým aj vaše pozície v SERP. 

Prečítajte si viac: Hako využiť SEO marketing značky na posilnenie vašej spoločnosti

Mocná organická stopa

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) je stratégia, ktorá môže rozšíriť dosah vášho obsahu a sprístupniť ho širšiemu publiku. Optimalizáciou obsahu pre vyhľadávače môžete osloviť viac ľudí a zvýšiť návštevnosť svojej webovej stránky.

Na vytvorenie silnej online prezentácie je nevyhnutné vybrať vhodné kľúčové slová. Musíte sa však vyhnúť ich nadmernému používaniu a zabezpečiť, aby váš text zostal komplexný a jasný pre optimalizáciu SEO aj pre čitateľov. Takýto prístup môže zlepšiť organickú viditeľnosť vašej webovej lokality, čo zákazníkom uľahčí vaše vyhľadávanie a zvýši povedomie o značke. Ak máte problém s výberom účinných kľúčových slov, sú k dispozícii rôzne nástroje na výber, napríklad Clearscope, ktoré umožňujú sledovať najvýkonnejšie vyhľadávané výrazy.

Nezabudnite na externé alebo spätné odkazy, ktoré zlepšujú vzťahy s verejnosťou v rámci SEO

Využitím krížových odkazov môžete zvýšiť autoritu domény svojej webovej stránky a zlepšiť jej umiestnenie na stránke s výsledkami vyhľadávania (SERP). Keď umiestnite odkazy na svoje stránky na iné renomované zdroje alebo na zdroje, ktoré rozpoznávajú vaše adresy URL, pozícia vašej webovej lokality sa môže zlepšiť. Je dôležité zabezpečiť, aby odkazy, ktoré používate, úzko súviseli s textom, na ktorý sú ukotvené. To pomôže webovým prehliadačom lepšie pochopiť obsah odkazovanej stránky. Použitie tejto stratégie môže pomôcť pozdvihnúť vaše úsilie o optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO) a zvýšiť viditeľnosť a rozpoznateľnosť vašej webovej lokality medzi cieľovým publikom.

Prečítajte si viac: Najdôležitejšie metriky SEO

Publikácie vylepšujú váš E-A-T 

Akronym „E-A-T“ predstavuje pojmy odbornosť, autoritatívnosť a dôveryhodnosť. Aby sa zabezpečilo, že používateľom sa bude prezentovať len dôveryhodný obsah, spoločnosť Google napríklad pred zobrazením článkov skúma úroveň ich odbornosti a dôveryhodnosti. V súčasnosti sa ľudia na celom svete spoliehajú na internet, aby získali spoľahlivé informácie o širokej škále tém. Keďže sa vyhľadávače časom stali sofistikovanejšími, dokážu rozlišovať medzi hodnotným a nerelevantným obsahom.

Pozíciu vašej webovej stránky ovplyvňuje úroveň dôvery, ktorú si získala medzi používateľmi internetu. Preto je nevyhnutné zverejňovať len odborný obsah a získavať recenzie od publika, aby ste preukázali svoju profesionalitu a dôveryhodnosť. Používanie sekundárnych platforiem na publikovanie obsahu môže tiež pomôcť zvýšiť váš profil a udržať si pozitívnu reputáciu.

Pozvite hosťujúcich blogerov na zverejnenie relevantnejších materiálov

Zvážte spoluprácu s autormi, ktorí majú relevantné skúsenosti, aby sa stali vašimi hosťujúcimi blogermi a vytvorili pútavé články. Táto obojstranne výhodná stratégia podporuje vašu spoločnosť aj autorov. Tým, že poskytnete začiatočníkom platformu na rozvoj ich zručností a vytvorenie portfólia, môžete získať viac publikácií na iných platformách. Ak si nie ste istí, ako to dosiahnuť, k dispozícii je služba PRNEWS.io. Je to online priestor, kde si môžete objednať publikácie v rôznych online časopisoch, bielych knihách a médiách. Naši odborníci zhromaždia informácie o vašom startupe a podniku a vytvoria zaujímavý obsah, ktorý zvýši rozpoznateľnosť značky.

Úspora rozpočtu na iné účely

Začlenenie SEO do stratégie vzťahov s verejnosťou môže viesť k dlhodobým prínosom, na rozdiel od nákladov na získanie zákazníka (CAC), ktoré môžu byť nákladné a menej efektívne. Investovanie do organickej návštevnosti prostredníctvom vysokokvalitného obsahu je výhodnejší prístup, čo dokazuje aj prax v odvetví. Zlepšovanie vašich článkov a publikácií je nevyhnutné, a ak nemáte dostatok zdrojov na tvorbu obsahu, PRnews.io vám môže poskytnúť svoje služby za rozumnú cenu.

Prioritou SEO vo vašej stratégii vzťahov s verejnosťou môžete predbehnúť konkurenciu vo vašom odvetví, najmä tých, ktorí nevyužívajú optimalizáciu obsahu pre vyhľadávače.

Handy Content Marketing ako forma SEO PR 

Napokon nemôžeme podceňovať význam vytvorenia silného spojenia medzi vašou spoločnosťou a publikom prostredníctvom obsahu. Kombinácia tejto marketingovej stratégie s účinnými technikami SEO môže priniesť skvelé výsledky. Dôsledným poskytovaním hodnotného a pútavého obsahu môžete prilákať cielených návštevníkov a efektívne propagovať svoju značku.

Dôležité je poznamenať, že samotná SEO optimalizácia nemôže zaručiť výrazné zvýšenie návštevnosti, pretože existujú limity, ktoré možno dosiahnuť technickou optimalizáciou a cielením na kľúčové slová. Tu prichádza na rad obsahový marketing. Hoci túto stratégiu využíva mnoho spoločností, kvalita vytváraného obsahu môže výrazne ovplyvniť jeho účinnosť. Úspech vášho úsilia v oblasti marketingu obsahu v konečnom dôsledku závisí od kvality vášho obsahu.

Prečítajte si viac: Myslíte si, že viete všetko o marketingu obsahu? Zamyslite sa znova

Úspešné príklady integrácie SEO PR do stratégií vzťahov s verejnosťou

Existuje mnoho spoločností, ktoré úspešne integrovali SEO PR do svojej stratégie vzťahov s verejnosťou. Tu je niekoľko príkladov:

  1. Coca-Cola: Coca-Cola má komplexnú stratégiu SEO PR, ktorá zahŕňa vytváranie vysokokvalitného obsahu, budovanie spätných odkazov a spoluprácu s vplyvnými osobami a novinármi na sociálnych sieťach. Ich prístup im pomohol zvýšiť viditeľnosť online, zvýšiť návštevnosť ich webových stránok a zlepšiť reputáciu ich značky.
  2. Zappos: Spoločnosť Zappos má silnú stratégiu SEO PR, ktorá zahŕňa vytváranie vysokokvalitného obsahu, komunikáciu so zákazníkmi na sociálnych sieťach a budovanie vzťahov s vplyvnými osobami a novinármi. Ich prístup im pomohol zvýšiť viditeľnosť online, osloviť širšie publikum a posilniť reputáciu značky.
  3. HubSpot: HubSpot je popredná spoločnosť v oblasti marketingového softvéru, ktorá si vybudovala silnú online prezentáciu prostredníctvom SEO PR. Majú komplexnú stratégiu, ktorá zahŕňa vytváranie vysokokvalitného obsahu, budovanie spätných odkazov a spoluprácu s vplyvnými osobami a novinármi na sociálnych sieťach. Ich prístup im pomohol zvýšiť pozície vo vyhľadávačoch, zvýšiť návštevnosť ich webových stránok a zlepšiť reputáciu ich značky.
  4. Airbnb: Airbnb má silnú stratégiu SEO PR, ktorá zahŕňa vytváranie vysokokvalitného obsahu, budovanie spätných odkazov a spoluprácu s vplyvnými osobami a novinármi na sociálnych sieťach. Ich prístup im pomohol zvýšiť viditeľnosť online, zvýšiť návštevnosť ich webových stránok a zlepšiť reputáciu ich značky.

Tieto spoločnosti demonštrujú hodnotu integrácie SEO do stratégie vzťahov s verejnosťou. Vytváraním vysokokvalitného obsahu, budovaním spätných odkazov a spoluprácou s influencermi a novinármi na sociálnych sieťach sa im podarilo zvýšiť svoju viditeľnosť online, osloviť širšie publikum a posilniť reputáciu svojej značky.

Content Marketing Platform

  • 100,000+ media publications;
  • get backlinks to your product;
  • scale work with content distribution.

FAQ: SEO Public Relations

Čo znamená SEO vo vzťahoch s verejnosťou?

Optimalizácia SEO vám pomáha byť komplexnejší pre vyhľadávače a ľudí. Okrem toho vám optimalizácia pomôže pri propagácii obsahu a získaní uznania. SEO je teda dnes neoddeliteľnou súčasťou marketingu, ktorá bola pridaná s cieľom spojiť vašu značku s cieľovým publikom nielen offline, ale aj v online priestore. 

Ako môže SEO Public Relations prospieť môjmu podnikaniu?

Pomocou SEO Public Relations môžete zvýšiť organickú návštevnosť svojich webových stránok, zlepšiť ich umiestnenie vo vyhľadávačoch a vybudovať si pozitívnu online reputáciu. To následne môže pomôcť zvýšiť povedomie o značke a zvýšiť počet potenciálnych zákazníkov a predaj.

Aké sú niektoré kľúčové stratégie SEO Public Relations?

K niektorým kľúčovým stratégiám patrí vytváranie vysokokvalitného obsahu, používanie relevantných kľúčových slov, budovanie spätných odkazov, monitorovanie a správa online recenzií a reputácie a zapájanie publika prostredníctvom sociálnych médií a iných platforiem.

Najnovšie z Blog