Príbeh úspechu Casinovertailu: iGaming SEO stratégia s PRNEWS.IO

Čítanie: 13 min

Úvod

Lauri Aro, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Casinovertailu.com, prejavil záujem o rozhovor s nami, aby sme mohli vytvoriť túto prípadovú štúdiu. V neustále sa meniacom odvetví iGamingu si spoločnosť Casinovertailu so sídlom v Estónsku úspešne vybudovala svoje jedinečné postavenie.

V rámci tejto prípadovej štúdie sa ponoríme do cesty spoločnosti Casinovertailu a preskúmame prekážky, s ktorými sa stretli, riešenia, ktoré prijali, a pôsobivé výsledky, ktoré dosiahli v spolupráci so spoločnosťou PRNEWS.IO. Ich príbeh slúži ako dôkaz toho, ako môžu inovácie a strategické partnerstvá viesť k úspechu v odvetví iGaming, a ukazuje neustále sa vyvíjajúce digitálne prostredie.

Poslanie spoločnosti Casinovertailu, obsiahnuté v motte „Hrajte s rozvahou, vkladajte s rozmyslom“, odráža ich odhodlanie poskytovať svojmu publiku úprimné a dôveryhodné informácie. Úspech pre Casinovertailu znamená zabezpečiť, aby boli ich čitatelia spokojní so značkami, ktoré podporujú, a s informáciami, ktoré poskytujú. Rovnako dôležité je udržiavanie pevných vzťahov s partnermi ich značiek, pretože to je rozhodujúci prvok pre dlhodobý úspech.

Výzva

Casinovertailu, iGaming affiliate spoločnosť prevádzkujúca viacero webových stránok v odvetví, čelila pri hľadaní vysokokvalitnej online expozície viacerým výzvam. Ich cieľom bolo propagovať svoje značky a zdieľať so svojimi čitateľmi úprimné recenzie. Medzi hlavné problémy, ktoré ich viedli k vyhľadaniu služieb spoločnosti PRNEWS.IO, patrili:

Obmedzený výber renomovaných webových stránok

Spoločnosť Casinovertailu zistila, že je náročné nájsť renomované webové stránky v ich cieľových regiónoch, čo bolo kľúčové pre posilnenie ich online prezentácie.

Nežiaduci kontakt od predajcov odkazov

Často ich kontaktovali predajcovia odkazov, čo v nich vyvolávalo obavy, či budú rokovať so skutočnými vlastníkmi webových stránok a či sa vyhnú podvodným kontaktom.

Potreba komplexných informácií o stránkach

Spoločnosť Casinovertailu.com potrebovala prístup k podrobným profilom stránok, aby mohla prijímať informované rozhodnutia pre svoju online marketingovú stratégiu.

PRNEWS.IO poskytuje širokú škálu informácií o webových stránkach vrátane parametrov SEO, geografických údajov, návštevnosti a ďalších.

Riešenie

Pri riešení týchto výziev sa tím Casinovertailu.com spoľahol na svoje dlhoročné skúsenosti v odvetví iGaming, aby rozpoznal kvalitu webových stránok a predajcov. Spolupracovali tiež so spoločnosťou PRNEWS.IO, aby získali prístup k rozsiahlemu výberu renomovaných stránok a k základným informáciám o profile stránok, ktoré potrebovali.

Rozhodne sa nám páči, že PRNEWS.IO má veľký výber dostupných stránok v našom odvetví. A že „profily stránok“ obsahujú všetky dôležité informácie. A samozrejme aj to, že prostredníctvom PRNEWS máme istotu, že spolupracujeme so skutočnými majiteľmi stránok, vyhýbame sa podvodným kontaktom smerom k nim a zároveň dostávame od PRNEWS.IO skvelý zákaznícky servis.

Lauri Aro, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Casinovertailu.com

Táto spolupráca im umožnila uistiť sa, že pracujú so skutočnými vlastníkmi stránok, vyhýbajú sa podvodným kontaktom a využívajú vynikajúci zákaznícky servis.

Výsledky

Hoci konkrétne údaje nie sú k dispozícii, spolupráca medzi Casinovertailu.com a PRNEWS.IO mala pozitívny vplyv na ich online prezentáciu. Realizovaná SEO stratégia, ktorá zahŕňala získavanie kvalitných odkazov z renomovaných stránok, prispela k zlepšeniu ich viditeľnosti.

Je dôležité poznamenať, že SEO je mnohostranné úsilie a výsledky ovplyvňujú rôzne faktory.

V rámci SEO je ťažké povedať, že konkrétne získanie nejakých odkazov bolo jediným riešením pre nárast návštevnosti. SEO je podľa môjho názoru ako kombinácia všetkého. Ak nefunguje jedna vec, na konci nie sú žiadne trofeje.

Lauri Aro, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Casinovertailu.com

Spoločnosť Casinovertailu.com je spokojná s efektivitou a podporou, ktorú im poskytla spoločnosť PRNEWS.IO, a to aj vtedy, keď sa vyskytli problémy s webom.

Digitálny marketing a SEO v odvetví iGaming (krátky rozhovor s prevádzkovým riaditeľom spoločnosti Casinovertailu)

PRNEWS.IO:

Môžete priblížiť svoje skúsenosti v iGamingovom priemysle a svoju úlohu pri tvorbe marketingových a SEO stratégií?

Lauri Aro:

V tomto odvetví pracujem približne 10 rokov. Začínal som ako Country Manager pre kasíno a spolupracoval som s niekoľkými renomovanými značkami. V roku 2017 som sa presunul na druhú stranu plota a začal som pracovať v afiliácii.

Musím priznať, že moje počiatočné znalosti SEO neboli veľmi silné, ale spoločnosť mala skúsených ľudí, ktorí ma to naučili. Mal som však predchádzajúce skúsenosti s marketingom, takže sme spustili aj niekoľko neherných webových stránok v oblasti zábavy a zdravia. Mojou úlohou bolo okrem iných metód vytvárať pútavý obsah a získavať čitateľov zo sociálnych médií.

V priebehu rokov som získal rozsiahle znalosti v oblasti SEO. Moja hlavná zodpovednosť zahŕňa identifikáciu zaujímavých, pripravovaných a trendových tém SEO súvisiacich so značkami. Ako možno viete, v odvetví iGaming nie je príliš veľa kľúčových slov.

PRNEWS.IO:

Môžete vysvetliť jedinečné výzvy a príležitosti, pokiaľ ide o implementáciu stratégií SEO v odvetví iGaming?

Lauri Aro:

Ako som už spomenul, herný priemysel iGaming sa spolieha predovšetkým na tie isté kľúčové slová, ktoré používa od začiatku. Preto preniknúť do tohto odvetvia ako nováčik môže byť pomerne náročné. Konkurencia je už na mnohých etablovaných trhoch veľmi silná.

Pokiaľ však ide o príležitosti, tie často spočívajú v identifikácii neobjavených trhov a vznikajúcich značiek, ktoré majú potenciál výrazného rastu v tomto odvetví.

PRNEWS.IO:

Ako si udržiavate prehľad o neustále sa vyvíjajúcich algoritmoch vyhľadávačov a ako podľa toho prispôsobujete svoje stratégie SEO pre webové stránky iGaming?

Lauri Aro:

To je práve to, že nikto vlastne nevie, aké sú algoritmy v skutočnosti. Keďže Google poskytuje len náznaky, ale posolstvo je v náznakoch. Vo svojej jednoduchosti je čitateľ kráľom. Takže sa len snažíme čo najlepšie vytvárať používateľsky prívetivé webové stránky a obsah.

PRNEWS.IO:

Môžete poskytnúť informácie o etických postupoch SEO v odvetví iGaming, najmä vzhľadom na potrebu zodpovedného hrania a dodržiavania právnych predpisov?

Lauri Aro:

Hráčom vždy pripomíname, že hazardné hry slúžia na zábavu, a zdôrazňujeme, že je dôležité hrať zodpovedne.

Dôležité je tiež informovať hráčov o podmienkach vrátane tých, ktoré súvisia s bonusmi. Nikdy netvrdíme, že „vyhráte, ak…“, pretože v žiadnom kasíne neexistujú zaručené výhry. Je nevyhnutné pripomenúť hráčom, že prehrať peniaze neznamená, že kasíno je podvodné.

Okrem toho dôsledne poskytujeme informácie o tom, kde môžu hráči vyhľadať pomoc, ak sa ich hráčske návyky stanú problematickými.

Záverečné myšlienky

Služba PRNEWS.IO splnila očakávania Casinovertailu, pokiaľ ide o načasovanie, kvalitu a pohodlie. Tím oceňuje efektívnosť služieb a rýchle riešenie akýchkoľvek problémov, ktoré sa počas spolupráce vyskytnú. Na tím PRNEWS.IO sa aj naďalej obracajú s novými úlohami, čím preukazujú svoju trvalú dôveru v službu.

Táto spolupráca umožnila spoločnosti Casinovertailu.com prekonať svoje výzvy a posilniť svoju online prezentáciu vo vysoko konkurenčnom odvetví iGaming.

Najnovšie z Blog