Varför medieutbildning bör vara en del av din PR-strategi: Viktiga skäl att tänka på

17 min läst
Media Training

Medieutbildning är avgörande för en solid PR-strategi för ditt företag. Medianärvaro har blivit viktigare för företag än någonsin tidigare. Det ger ett utmärkt tillfälle att sända ditt budskap till en bredare publik via olika medieplattformar. Att förstå ditt företags mål, målsättningar och målgrupp kryddat med goda medierelationer är allt bra för en solid närvaro i sociala medier. En välstrukturerad medieutbildning hjälper individer och företag att glänsa på medieområdet. Vilka andra skäl finns det att överväga medieutbildning och hur man bygger upp ett effektivt medieprogram? Låt oss ta reda på det!

Vad är medieträning?

Medieutbildning är en process som förbereder individer eller organisationer för att effektivt kommunicera med media.

Medieutbildning är en kommunikationsinstruktion som är utformad för personer som sannolikt kommer att ha kontakt med medier. Utbildningen syftar till att utrusta deltagarna med de färdigheter och kunskaper som krävs för att presentera sig själva, sina varumärken eller sina företag för medierna på bästa möjliga sätt. Genom medieträning får individer lära sig att effektivt och professionellt diskutera relevanta ämnen och se till att de förblir engagerande och informativa för publiken.

Medieträning ger dessutom deltagarna stora möjligheter att öva på olika intervjusituationer och format. Utbildningen omfattar olika medieengagemang, från tv-framträdanden till intervjuer i tidskrifter. Detta säkerställer att deltagarna är väl förberedda och självsäkra, oavsett vilket medieformat de möter.

Medieutbildning gynnar många individer och organisationer som sannolikt kommer att interagera med media. Här är några vanliga användningsområden för medieutbildning:

 1. Medieutbildning är avgörande för talespersoner som representerar en organisation. De måste förmedla viktiga budskap tydligt och effektivt, hantera svåra frågor och upprätthålla en positiv bild av organisationen.
 2. Direktörer och företagsledare behöver ofta kommunicera med media för att marknadsföra sina företag, produkter eller tjänster. Medieträning kan hjälpa dem att utveckla de färdigheter och det självförtroende som krävs för att hantera medieinteraktioner på ett sätt som förbättrar deras varumärke och rykte.
 3. Politiker, regeringstjänstemän och andra offentliga tjänstemän interagerar ofta med media för att kommunicera politiska beslut, reagera på aktuella händelser och svara på frågor från väljare. Medieträning kan hjälpa dem att hålla sig till budskapet, hantera svåra frågor och upprätthålla en positiv bild av allmänheten.
 4. Experter och tankeledare inom olika områden kan bli kallade att dela med sig av sina insikter och åsikter till media. Medieträning kan hjälpa dem att kommunicera komplexa idéer tydligt och kortfattat och göra dem till pålitliga informationskällor.
 5. Non-profit-organisationer måste ofta kommunicera med media för att öka medvetenheten om sina ändamål, locka till sig donationer och förespråka sina uppdrag. Medieträning kan hjälpa dem att utveckla övertygande berättelser och budskap som når fram till media och allmänheten.

Medieträning kan generellt sett vara till nytta för alla som vill förbättra sina kommunikationsfärdigheter och känna sig säkrare när de kommunicerar med medierna. 

Get the media coverage you deserve today 2

Mediautbildningens komponenter

Mediautbildningsprogrammen kan anpassas utifrån dina eller ditt företags individuella behov, varumärke, bransch och intervjuformat. I de flesta fall består medieutbildningsprogrammen av följande komponenter.

Utbildning

Förståelse för hur medierna fungerar är avgörande för effektiv kommunikation. Det handlar bland annat om hur reportrar fångar upp citat och soundbites och om deras deadlines. Alla medier och publikationer har olika fokusområden, t.ex. näringsliv, utbildning eller livsstil.

En medieträning ger personer utrustning för intervjuer genom att täcka viktiga ämnen som:

.
 • Att kommunicera de viktigaste budskapen som du vill att läsarna/tittarna/lyssnarna ska förstå är avgörande i alla intervjuer, inklusive uppmaningar till hantering.
 • Din presentation återspeglar ditt varumärke, från kroppsspråk till vad du har på dig. Hur du presenterar dig kan påverka hur ditt budskap tas emot.
 • Det finns flera olika typer av intervjuformat för olika medieplattformar. Om du känner till berättelsens mål och intervjuinställningen kan du känna dig förberedd på eventuella frågor.

Utöver dessa ämnen bör varje organisation ha en intern mediepolicy som beskriver protokoll för medieintervjuer. Denna policy är en viktig referenspunkt för alla anställda som har kontakt med media.

Praxis

Som ordspråket säger, övning ger färdighet, vilket även gäller för intervjuer med media. De mest slipade talesmännen och VD:arna har stor erfarenhet av media, men vet också hur man förbereder sig.

Förberedelser innebär att man går igenom nyckelbudskap och viktiga punkter och tar fram en lista över potentiella frågor. Det är också viktigt att tänka på ämnet och miljön när man väljer kläder, och eventuella rekvisita eller produkter bör vara lätt tillgängliga om de är en del av samtalet.

Reporter, redaktörer, ankare och producenter genomför intervjuer i olika format:

 • TV: Stående, sittande, i studio eller videosamtal;
 • Skriv ut: Personligen, via e-post eller telefon;
 • Radio: I studion eller via telefon;
 • Online: Videokonferens eller per telefon.

Under medieträning består övningstillfällen av simulerade intervjuer om ett specifikt scenario. Reportrarna kan ge några frågor i förväg, men ofta är samtalet fritt flytande och följer inte ett manuskript. Övning hjälper till att förbereda sig för både förväntade och oväntade frågor.

Recension

När deltagarna har slutfört medieutbildningens låtsasintervjuer får de en chans att själv utvärdera sina prestationer. Att observera sig själv på TV är en effektiv metod för att identifiera potentiella förbättringsområden.

En annan aspekt som behöver uppmärksammas under granskningen är kroppsspråket. Deltagarna kanske bara inser sina handgester eller sin hållning om de letar efter det specifikt. Det är också viktigt att ha ett leende ansiktsuttryck före och efter att ha svarat på frågorna, om det är lämpligt för ämnet.

Två tekniker för medierelationer som hjälper till att förmedla budskapet på ett effektivt sätt har visat sig vara fördelaktiga för deltagarna. Båda garanterar att de bästa ljudklippen presenteras i nyheterna:

 • Bridning. Intervjupersonerna bekräftar reporterns fråga och omdirigerar sitt svar till nyckelbudskapet.
 • Flaggning. Intervjupersonerna använder nyckelord som drar journalisternas uppmärksamhet till ett viktigt faktum, en viktig fras eller ett viktigt budskap.

Tips för praktisk medieträning

Om du förbereder dig för ett framträdande i media kan du ta hänsyn till de här tipsen för att få ut så mycket som möjligt av det:

 • För att ta kontakt med ett medieföretag är det viktigt att göra grundlig research om företaget. Se till att du bara accepterar förfrågningar om att framträda från medier som har ett rykte om sig att behandla sina intervjupersoner respektfullt.
 • Prioritera autenticitet för att skapa positiva intryck av ditt varumärke eller företag. Autenticitet är avgörande när du interagerar med media. Plattformar och deras publik uppskattar vanligtvis kommunikatörer som framstår som äkta.
 • Och även om journalister och reportrar kanske har en lista med frågor de vill ställa, kom ihåg att dina svar också kan styra samtalet. Öva på att styra dialogen under din medieträning så att det blir naturligt under en offentlig interaktion.
 • Öva dig på att ge korta, koncisa svar som direkt anger din poäng, så att ditt budskap blir tydligt för publiken. Överväg att skriva en punktlista med de viktigaste ämnena som du vill diskutera om du intervjuar på radio, per telefon eller för en tidning.
 • Att öva på dina svar kan hjälpa dig att känna dig lugn och säker när du kommunicerar med media. Det är viktigt att öva i det sammanhang som mediebolaget befinner sig i.
 • Att klä sig på lämpligt sätt kan öka ditt självförtroende, särskilt vid tv-framträdanden. Bär en professionell klädsel som får dig att känna dig bekväm och som representerar din personlighet och ditt varumärke så bra som möjligt.
 • Agera artigt under intervjun för att representera dig själv, ditt företag eller ditt varumärke väl i media. Medieträning kan hjälpa dig att interagera artigt under medieframträdanden. Detta inkluderar att låta andra avsluta sina tankar och att vara intresserad av intervjuarens kommentarer.
 • Förbind dig till den fortlöpande processen att vässa dina färdigheter under medieträningen för att göra betydande framsteg. Lär dig kontinuerligt nya färdigheter och metoder för medieframträdanden, eftersom detta kan bidra till att dina interaktioner med medierna blir framgångsrika.

Grunder för att överväga medieutbildning

Här är fem övertygande skäl till varför du bör överväga medieutbildning:

 1. Mediaträning kan lära dig hur du använder din ord, din ton och ditt kroppsspråk för att leverera ditt budskap kraftfullt. Att tala i tv kräver mer än bara ord; ditt kroppsspråk och dina ansiktsuttryck spelar en lika viktig roll. Medieträning kan hjälpa dig att utveckla ditt självförtroende när det gäller att tala med media, till och med i direktsända intervjuer, vilket gör det till en kraftfull form av marknadsföring och PR för ditt företag.
 2. Det är viktigt att definiera dina nyckelbudskap för att veta exakt vad du vill förmedla under intervjun. Dina nyckelbudskap bör vara originella, korta, fokusera på din målgrupp och lyfta fram fördelarna med din produkt eller tjänst, med ett språk som passar din målgrupp. Genom att hålla dina budskap tydliga och kortfattade kan du återkomma till dem under hela intervjun för att förstärka dina argument.
 3. Journalister kan ställa frågor som är svåra att besvara eller sätta dig på plats. Medieträning kan förbereda dig för sådana svåra frågor, så att du är beredd på oväntade vändningar i intervjun. Genom att förbereda dig för utmanande frågor kan du känna dig mer självsäker och ha kontroll under intervjun.
 4. Men även om journalister kommer att ställa frågor till dig är det du som styr intervjun. Medieträning kan lära dig att behålla lugnet under hela intervjun och skapa det önskade resultatet. Denna viktiga färdighet kan man lära sig genom medieträning och övning.
 5. Missförstånd kring dina nyckelbudskap eller att känna sig underförberedd för svåra frågor kan öka sannolikheten för att bli felciterad eller säga fel saker under intervjun. Medieträning kan hjälpa dig att undvika detta genom att lära dig klara, koncisa och effektiva kommunikationsfärdigheter.

Content Marketing Platform

 • 100,000+ media publications;
 • get backlinks to your product;
 • scale work with content distribution.

Bottom Line

Det är viktigt att ta kontakt med media och uttrycka din vilja att erbjuda dina expertutlåtanden och insikter i aktuella frågor om du vill etablera ditt företag som en pionjär på din valda marknad. Men för att se till att ditt företag representeras på bästa sätt är det viktigt att genomgå grundläggande medieträning och utveckla färdigheter för att interagera med journalister och svara på deras förfrågningar på ett effektivt sätt. De tips och användningsområden som vi har diskuterat i det här blogginlägget bör vägleda dig i hur du behärskar grundläggande färdigheter i medieträning för att förbättra ditt företags rykte. 

Senaste från Blog