Strategia Public Relations jest niezbędna dla sukcesu. Warto przeczytać, aby dowiedzieć się dlaczego

22 min przeczytania

Strategia public relations obejmuje sposób komunikowania się wewnątrz i na zewnątrz firmy, planowane wydarzenia, współpracę ze społecznością lokalną, a nawet sposób radzenia sobie z kryzysem. Aby ułatwić Państwu tworzenie strategii PR, wyróżniłam ważne kroki i terminy. Zacznijmy.

Co to jest Public Relationships

Wszystko, co powinni Państwo wiedzieć o public relations. Public relations jest ważną częścią składową marketingu reklamowego. PR obejmuje szereg działań mających na celu stworzenie i ochronę wizerunku firmy oraz jej konkretnego produktu. Służy do przekazywania wszystkich niezbędnych informacji, aby wyrobić sobie dobrą opinię w świadomości społeczeństwa.

Public relations (w skrócie PR) jest często stosowane w celu nadania rozgłosu i zareklamowania firmy. Typowa kampania PR może koncentrować się na tym, aby firma pojawiła się w programach telewizyjnych lub radiowych, lub też w czasopismach, gazetach, na stronach internetowych. W dzisiejszych czasach zacierają się granice między tradycyjnym public relations a innymi rodzajami marketingu.

Dlaczego Państwa firma potrzebuje strategii PR?

Państwa firma potrzebuje planu strategii public relations, ponieważ skutecznie poprawia ona widoczność i buduje Państwa reputację. Jest to działanie długoterminowe, mające na celu zwiększenie Państwa sprzedaży poprzez stworzenie zaufania pomiędzy marką a klientami. Każda firma stale poszukuje nowych sprzedawców lub klientów, co stanowi wyzwanie, gdy ludzie zwracają się do firm o ustalonej reputacji. Tworzenie widoczności firmy jest więc kluczowym czynnikiem popularyzacji marki, co jest celem PR. Zwiększenie widoczności, budowanie reputacji i wiarygodności, wzrost zaufania klientów do Państwa produktu i firmy. Na papierze PR może wydawać się prosty, w końcu to po prostu tworzenie i utrzymywanie relacji między firmą a jej klientami. 

Jednak skuteczne działanie w tym zakresie wymaga zintegrowanej metody, łączącej PR z innymi strategiami marketingowymi, takimi jak strategiczny branding, marketing w mediach społecznościowych czy projektowanie graficzne. Dzieje się tak dlatego, że PR działa najlepiej, gdy jeden komunikat jest stale przekazywany we wszystkich kanałach. Posiadanie strategii medialnej public relations zapewnia spójność oraz to, że Państwa działania PR są włączone w szersze plany biznesowe.

Jak tworzyć strategie PR?

Poniżej przedstawiamy zarys tego, co należy zrobić, aby stworzyć szablony strategii public relations.

Określenie swoich celów i zadań

Przy tworzeniu strategii PR ważne jest, aby określić swoje cele i zadania, co chcą Państwo osiągnąć. Na przykład, mogą Państwo chcieć wprowadzić na rynek nową usługę lub produkt swojej firmy. A może chcą Państwo wypromować swój produkt lub usługę jako lidera w swojej kategorii. Należy upewnić się, że cele są konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie (znane również jako SMART), np. ile leadów zamierza Państwo uzyskać z danego artykułu lub notatki prasowej. Dzięki określeniu celów będą Państwo mieli jasny cel dla swoich strategii PR i zmaksymalizują sukces swoich działań PR. 

Spostrzeżenia i badania

Silna strategia musi opierać się na spostrzeżeniach i badaniach — w tym spostrzeżeniach dotyczących całej branży i wszystkich możliwych informacji o grupie docelowej. Badania mogą pochodzić z danych/sondaży, raportów, a nawet analizy SWOT i PEST. Po przeprowadzeniu badań można stworzyć jasną strategię opartą na tych spostrzeżeniach — w przeciwnym razie, jaki jest sens opracowywania podejścia, jeżeli nie ma faktów, które by je wspierały?

Targetować grupę docelową

Państwa grupa docelowa to osoby, grupy i społeczności, które mają wpływ i możliwość podejmowania decyzji dotyczących Państwa produktów lub usług. To do nich próbuje się przemówić i im sprzedać — to z nimi trzeba się porozumieć. Można znaleźć grupę docelową, zastanawiając się, kto byłby zainteresowany usłyszeniem o Państwa usłudze lub produkcie, kogo pracę mogą Państwo ułatwić, kto jest kluczowym decydentem, kto będzie miał największy wpływ na zysk firmy i kto podejmie działania lub kupi Państwa produkty lub usługi. Po określeniu grupy docelowej należy poznać jej zachowania, np. jakie treści czyta i jak konsumuje media. Określając grupę docelową, mogą Państwo budować przykłady strategii public relations w taki sposób, aby dopasować się do jej zachowań, a tym samym zwiększyć skuteczność Państwa strategii PR. 

Analizować makro i mikro otoczenie wpływające na firmę

Warto poświęcić czas na przeanalizowanie, jakie czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe, technologiczne, prawne i środowiskowe mogą wpłynąć na opinię publiczną o Państwa marce.

Należy to zapisać, ponieważ gdy dojdzie do wyboru taktyki, czynniki te będą odgrywały rolę i określą, co należy, a czego nie należy robić.

 • Elementy, które wpływają na mikrośrodowisko Państwa firmy to:
 • Klienci
 • Konkurenci
 • Dostawcy i kanały dystrybucji
 • Pracownicy (pracownicy i ich społeczność)
 • Interesariusze
 • Media

Mając te czynniki, warto przeanalizować, co może wpłynąć na Państwa firmę pozytywnie, a co negatywnie.

Określić kluczowe przesłania

Kluczowe przesłania to główne idee, które chcą Państwo, aby usłyszeli i zapamiętali odbiorcy. Są one istotną częścią strategii PR, ponieważ stanowią część treści i przekazują jednolity komunikat. Kluczowe przesłania można wykorzystać w komunikacji pisemnej i ustnej, aby przekazać odbiorcom docelowym konkretny komunikat o swojej marce. 

PRNEWS.IONajlepsze kluczowe komunikaty są wiarygodne, łatwe do zrozumienia, charakterystyczne, prawdziwe, zwięzłe i prowadzą Państwa agendę. Stworzenie i przekazanie właściwego komunikatu wymaga wiedzy, doświadczenia i zdolności do jego rozpowszechniania. Jeśli Państwo tego nie mają lub wolą skupić się na innych rzeczach, proszę sprawdzić PRNEWS.IO. Jest to jeden z uznanych i niedrogich serwisów. Oferuje tworzenie i dystrybucję notatek prasowych w całej sieci, do tysięcy wiarygodnych mediów. Aby skutecznie realizować strategię PR, potrzebują Państwo przekonującej historii. PRNEWS.IO pomoże stworzyć wszystkie rodzaje treści i zapewni ich dystrybucję, podczas gdy Państwo będą mogli skoncentrować się na szerszych celach biznesowych i osobistych.

Taktyka 

Taktyka to działania, które pomogą Państwu osiągnąć cele PR. Jeśli posłużymy się przykładem zwiększania świadomości na temat nowej usługi, jedną z taktyk może być napisanie i rozpowszechnienie notatki prasowej w mediach. Zostanie ona wysłana do publikacji właściwych dla Państwa branży i grupy docelowej, aby zapewnić artykuł o nowej usłudze. 

Inne możliwości taktyczne to newslettery elektroniczne, działania w mediach społecznościowych, blogi, wystąpienia publiczne lub przedstawianie dziennikarzom pomysłów na ciekawe historie dotyczące Państwa marki. Dobrym początkiem jest sporządzenie listy wszystkich publikacji, które czyta Państwa grupa docelowa, wydarzeń, w których uczestniczy, oraz sposobów spędzania czasu w Internecie. To może pomóc w określeniu, jaki rodzaj strategii i taktyki public relations sprawdzi się w Państwa przypadku. 

Stworzyć ramy czasowe

Należy również wyznaczyć ramy czasowe wokół każdej taktyki, aby mieć pewność, że zostaną one zrealizowane na czas. Na przykład mogą Państwo stworzyć plan działania, w którym wyszczególniono działania PR na dany okres, kto je wykona, kiedy rozpoczną Państwo ich realizację i jaki będzie termin zakończenia. Strategia PR ze szczegółowymi ramami czasowymi może pomóc w organizacji pracy, zapewnić odpowiedzialność i zagwarantować, że nie zapomnimy o wykonaniu ważnego zadania. 

Zmierzyć swój success

Bardzo ważne jest, aby mierzyć sukces swojej strategii PR. Można stworzyć narzędzia pomiarowe lub ustalić kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) wokół swoich celów i zadań. Można również mierzyć sukces na podstawie tego, czy osiągnęli Państwo swoje cele w określonym czasie. Mierząc swój sukces, mogą Państwo określić, czy działania PR przynoszą efekty i odkryć, które obszary wymagają poprawy.

Dobrym pomysłem jest również regularne sprawdzanie strategii PR i w razie potrzeby jej korygowanie. Strategia public relations pozwala przemyśleć każdy aspekt przekazania wiadomości w najlepszy możliwy sposób. Pomoże również zmaksymalizować sukces Państwa działań PR i przyczyni się do rozwoju firmy.

Dodatkowe korzyści z zastosowania strategii Public Relations

Strategie public relations mogą być również pomocne dla firm opracowujących strategię treści i plan SEO. Strategiczne public relations pomaga stworzyć bardziej udaną strategię treści poprzez zapewnienie, że treści przekazują to samo przesłanie i są ściśle dopasowane do celów marki i biznesu, a także poprzez dystrybucję każdej części treści, tak aby dotarła do większej liczby członków grupy docelowej.

Public relations może również pomóc w realizacji skutecznej strategii SEO dla organizacji poprzez tworzenie odpowiednich treści, umieszczanie ich w kluczowych publikacjach i generowanie linków do strony internetowej firmy. W tym przypadku również mogą Państwo skorzystać z PRNEWS.IO. Serwis ten oferuje tworzenie treści zoptymalizowanych pod kątem SEO przez profesjonalnych copywriterów, którzy znają wszystkie wskazówki i sztuczki SEO, aby szybko i za przystępną cenę podnieść rangę Państwa wpisu.

Spójna strategia public relations służy jako mapa drogowa do sukcesu. Jeśli firma jest jak przebijanie się przez dżunglę, to posiadanie planu strategii public relations, który jest konsekwentnie realizowany, jest jak przewodnik, który bardzo dobrze zna trasę.

Podsumowanie

Public relations składa się z wielu elementów, które budują pozytywny wizerunek firmy w oczach społeczności. Posiadanie strategii pozwala na uporządkowanie działań i stworzenie pożądanego wizerunku marki.

Mając na uwadze te kroki i odpowiednie usługi, można stworzyć plan public relations, który najlepiej pomoże zrealizować cele. W miarę rozwoju firmy, można dostosować plan do potrzeb firmy. Jeżeli potrzebujecie pomocy w stworzeniu planu public relations, wdrożeniu taktyk z aktualnego planu, tworzeniu i rozpowszechnianiu treści, zachęcamy do kontaktu z PRNEWS.IO.

FAQ: Strategia Public Relations

Co to jest strategia public relations?

Strategia PR to elastyczna mapa drogowa, którą można dostosować do nowych celów, nowych możliwości, nowych rynków.

To plan, który poprowadzi Państwa od obecnej sytuacji do celu końcowego. Szablony strategii Public Relations mogą być krótkoterminowe lub długoterminowe. Pojedynczy cel, jak na przykład pozytywna publikacja o ostatniej premierze produktu. Albo cel długoterminowy, jakim jest osiągnięcie celów biznesowych.

Strategia PR pomoże zorganizować działania PR i podjąć strategiczne decyzje dotyczące najlepszego sposobu przekazania kluczowego komunikatu. Może również pomóc wykorzystać historie związane z działalnością firmy do przyciągnięcia docelowych odbiorców, jak również do budowania świadomości marki. 


? Jak stworzyć strategię public relations i komunikacji dla kampanii politycznej?

Kampania polityczna to nie tylko promocja, nadawanie i wygłaszanie przekonujących przemówień wyborczych. Obejmuje ona jednak szerszy obszar, który skupia się na pozycjonowaniu partii w obszarze wyborczym. Prawie wszystkie partie polityczne i politycy cały czas wykorzystują metody reklamowe do przekazywania swoich idei. Może to być poprawa reputacji rządu, nowa strategia lub nawet promocja pojedynczego polityka. 

Jakikolwiek jest powód, musi istnieć strategia jego promocji. Wraz z pojawieniem się mediów społecznościowych reklama jest bezpośrednia, prowadzona w czasie rzeczywistym, interaktywna i mocno skoncentrowana na budowaniu relacji.

Strategie kampanii powinny przede wszystkim uwzględniać również cyfrową strategię public relations. Przygotowanie i udostępnienie stron internetowych polityków, optymalizacja kanałów społecznościowych kandydatów, budowanie list e-mailowych, konstruowanie atrakcyjnych advertoriali w mediach społecznościowych to jedne z najważniejszych taktyk PR. Wszystkie strategie w tym zakresie powinny koncentrować się na celach kampanii.

? Jakie firmy mają udaną strategię public relations?

Istnieje wiele legendarnych, udanych planów strategii PR. Oto trzy przykłady z genialnymi pomysłami: 

 • Johnnie Walker: Jane Walker

Aby zareklamować równość płci i uszanować wiele osiągnięć kobiet w historii, Johnnie Walker stworzył kobiecą wersję whisky w Międzynarodowym Dniu Kobiet i nadał jej nazwę Jane Walker. Na limitowanej butelce zamiast mężczyzny widniała kobieta, co połączyło markę z osobami, które również popierają ich zaangażowanie w postęp społeczny.

 • Noc w Blue Planet II przez Airbnb & BBC Earth 

Oglądając program można niemalże przenieść się do środowiska, w którym jest on kręcony, ale BBC Earth chciało podnieść sprawy na wyższy poziom dla swoich największych zwolenników. Zaoferowała im więc możliwość poczucia, jak to jest być badaczem i filmowcem dla Blue Planet II.

We współpracy z Airbnb zorganizowano konkurs dla swoich członków, a dwóch szczęśliwców mogło spędzić trzy dni i dwie noce na Bahamach na łodzi badawczej i eksploracyjnej wykorzystywanej do nagrywania programu. Oferując tę wyjątkową okazję, BBC Earth mogło zdobyć więcej fanów, a Airbnb mogło budować swoje przywiązanie do marki.

 • State Street Global Advisors: Nieustraszona dziewczyna

Rano w Międzynarodowy Dzień Kobiet świat odkrył wysoki na cztery metry pomnik dziewczyny naprzeciwko pomnika Byka na Wall Street w Nowym Jorku. Wyglądała na odważną, trzymając ręce na biodrach, w sukience i wysokich conversach. 

Nazwano ją Fearless Girl. Została stworzona przez firmę zarządzającą inwestycjami State Street Global Advisors w ramach kampanii mającej na celu skłonienie firm do zwiększenia liczby kobiet w zarządach. 

? Jak można wykorzystać Facebooka w strategii public relations firmy?

Facebook jest jednym z najpotężniejszych narzędzi PR w strategii cyfrowego public relations. Wykorzystanie Facebooka jako narzędzia PR online pozwala firmom zwiększyć swój zasięg, docierając do zainteresowanych odbiorców. Oto kilka prostych wskazówek, których należy się trzymać:

 • Mieć jasne cele
 • Wybrać odpowiednie zdjęcie profilowe
 • Poświęcić czas na opracowanie obszernej sekcji ” O nas”.
 • Wykorzystać zdjęcie z okładki i przypięty post do wspierania kampanii
 • Stosować segmentację odbiorców
 • Nie przesadzać
 • Zrozumieć, co działa najlepiej
 • Rozważyć czas
 • Szybko reagować na komentarze

Najnowsze od Blog