Jak wybrać odpowiedni rodzaj treści do konkretnych celów

13 min przeczytania

W zależności od wybranego celu i zamierzeń należy wybrać różne rodzaje treści. Serwis PRNEWS.IO oferuje przegląd formatów, które mogą pomóc w prezentacji produktu klientom, pozycjonowaniu marki na rynku i tworzeniu indywidualnego wizerunku.

Komunikat prasowy

Komunikat prasowy to sprawozdanie z tego, co wydarzyło się w firmie. Materiał ten stanowi informację dla redaktorów i dziennikarzy.

Jakie są cechy szczególne

Czynnikiem decydującym o skuteczności informacji prasowej jest newsbreak. Infografika zawsze opowiada historię danego wydarzenia. Jeśli nie ma żadnego wydarzenia, należy stworzyć takie, o którym będzie można napisać. Tak, to też można zrobić.

Informacja prasowa powinna być ważna dla odbiorców wybranej publikacji. Im szerszy krąg osób potencjalnie zainteresowanych tematem, tym lepiej. Brak zainteresowania — brak czytelników — brak sprzedaży.

Informacja prasowa powinna być również aktualna: jeśli wydarzenie miało miejsce dwa miesiące temu, relacja z niego jest beznadziejnie „nieświeża”. Niestety.

Informacja prasowa ma standardową strukturę:

 • nagłówek;
 • lead;
 • tekst;
 • cytat;
 • profil firmy;
 • kontakty.

Optymalna długość tekstu to 2 000-2 500 znaków. Idealna informacja prasowa mieści się na 1 stronie: na wypadek, gdyby trzeba było ją wydrukować.

Zazwyczaj umieszczane w dziale Press Releases, Company News, nagłówki informacji prasowych często nie pojawiają się w głównym newsfeedzie.

W jakim celu się go używa

Do redakcji i public relations — informowanie o bieżących wydarzeniach, zmianach w firmie, nowych produktach. Jest to narzędzie do tworzenia pozytywnego tła informacyjnego wokół marki.

Jak się przygotować

To jak odwrócona piramida: najważniejsze jest w nagłówku, trochę więcej szczegółów we wstępie, a wszystkie szczegóły ujawnia się w głównym korpusie.

Należy przekazywać konkretne fakty, bez stosowania bezsensownych i bezwzględnych szablonów w imię symboli. W tekście przeważają czasowniki czynne i potrzebny jest podmiot działania, np: „Fabryka uruchomiła nowy warsztat”. Nie dopuszcza się wezwań do działania ani jawnej reklamy.

Data wydarzenia oraz kontakty do firmy w przypadku, gdyby dziennikarze chcieli uczestniczyć w wydarzeniu lub napisać artykuł na podstawie informacji prasowej.

Wiadomość

Jakie są cechy szczególne

News to fragment aktualnej informacji, która jest ważna dla wielu osób. W przeciwieństwie do informacji prasowej, jest on skierowany do szerokiego grona czytelników portali informacyjnych i powinien ich zainteresować pod względem politycznym, gospodarczym, społecznym.

W jakim celu się go używa

Gdy redaktorzy wybranej publikacji nie będą pisać własnych materiałów i są gotowi opublikować Państwa wiadomości w takiej formie — jeżeli są one warte uwagi publicznej.

Umieszczenie newsa zamiast informacji prasowej ma sens, gdy „czas życia” wydarzenia jest krótki: jeśli news stanie się nieaktualny, dziennikarze będą mieli czas na napisanie artykułu na podstawie informacji prasowej.

News jest doskonałym narzędziem PR dla znanej firmy lub osoby publicznej, o ile wydarzenia wokół niego mogą zainteresować opinię publiczną. Takie publikacje pomagają zwiększyć świadomość marki i stworzyć pozytywne tło informacyjne.

Jak się przygotować

Zasada pisania może być taka sama jak w przypadku informacji prasowej — odwrócona piramida. Struktura newsa jest podobna — nagłówek, podsumowanie, tekst, cytaty. Ale zamiast tła firmowego można podać tło — poprzednie wydarzenia na ten sam temat.

Podobnie jak informacja prasowa, news nie pozwala na reklamę, entuzjastyczne opisy produktów.

Wiadomości są komunikatem skierowanym bezpośrednio do szerokiego grona czytelników. Jego tekst powinien być prosty i przystępny. O ile w informacji prasowej można użyć wąsko zdefiniowanych terminów, które mogą zrozumieć dziennikarze i redaktorzy mediów tematycznych, o tyle w publikacji informacyjnej należy unikać skomplikowanej terminologii.

Taki materiał jest zazwyczaj krótki, od 500 do 2000 znaków.

Artykuł

Jakie są cechy szczególne

Artykuł jest gatunkiem analitycznym, który polega na badaniu wybranego tematu. Celem materiału jest analiza faktów, zdarzeń, procesów w celu zidentyfikowania prawidłowości leżących u ich podstaw.

W jakim celu się go używa

W pewnym stopniu jest to format uniwersalny. Artykuły mogą być wykorzystywane jako narzędzie do:

 • prezentowania nowego produktu lub instrukcji obsługi;
 • odpowiedzi na popularne pytania;
 • formułowania problemu i proponowania rozwiązań;
 • porównania z konkurencją.

Artykuły to doskonałe narzędzie do pozycjonowania firmy jako eksperta na rynku.

Jak się przygotować

Mówiąc w sposób uproszczony, artykuł jest napisany według następującego schematu:

 • przedstawienie głównej tezy (opis problemu);
 • system argumentów, który dowodzi lub obala jakąś tezę;
 • podsumowanie.

Najważniejsze w artykule jest to, aby był informacyjny i przydatny dla czytelnika. Tekst artykułu powinien zawierać konkretne fakty, ich analizę i wnioski oparte na tych danych.

Podczas gdy inne materiały informacyjne powinny być neutralne i obiektywne, artykuł może wyrażać osobiste zdanie autora. Za dobrą praktykę uznaje się oddzielanie faktów od opinii oraz przypisywanie autorstwa.

Ważna uwaga: jeden artykuł — jeden temat. Jeśli temat jest zbyt szeroki, lepiej podzielić materiał na kilka artykułów.

Artykuł to dość duży kawałek materiału. Zaczyna się od 5 tys. znaków i może być tak długi jak longread — kilkadziesiąt tysięcy znaków.

Popularnym typem artykułu są kejsy. One również posiadają cechy szczególne.

Kejs

Jakie są cechy szczególne

Kejs to praktyczny przykład działania, które wdrożyłeś, aby osiągnąć określone cele.

W jakim celu się go używa

Kejsy pomagają budować wiarygodność i pokazują wiedzę i możliwości firmy. Jest to sposób zarówno na chwalenie się osiągnięciami, jak i na zdobycie opinii eksperta.

Kejsy mogą opowiadać nie tylko o sukcesach, ale także o porażkach. W takich przypadkach liczy się nie sama porażka — w końcu każdy się z nimi mierzy — ale to, jak na nią zareagowałi i jakie wyciągnełi wnioski.

Jak się przygotować

Ten typ artykułu koniecznie zawiera:

 • warunki zadania — cel, do którego się dąży;
 • podjęte działania;
 • wynik;
 • podsumowanie.

Wnioski są najważniejszą częścią kejsu, niezależnie od osiągnięcia celu.

Wywiad

Jakie są cechy szczególne

Format wywiadu obejmuje pytania i odpowiedzi. Choć częściej dotyczy jednego tematu, może też poruszać kilka zagadnień jednocześnie.

Wywiad jest w istocie dokumentacją rozmowy. W przeciwieństwie do innych materiałów, które wymagają obiektywizmu, wywiad sam w sobie jest subiektywny: przedstawia opinię rozmówcy.

W jakim celu się go używa

Wywiady idealnie nadają się do pracy w public relations. Pozwala ujawnić ciekawe szczegóły dotyczące osobowości danej osoby. W przeciwieństwie do artykułu, wywiad może dotyczyć kilku tematów jednocześnie — na przykład podejścia rozmówcy do pracy i umiejętności zawodowych, a następnie przejść do jego życia rodzinnego i osobistego.

Jak się przygotować

Zazwyczaj wywiad jest zapisem rozmowy na żywo, więc autor tekstu przygotowuje wcześniej pytania, które mają dotyczyć wybranego tematu. Warto przewidzieć możliwość skierowania rozmowy w innym kierunku, jeśli rozmówca nieoczekiwanie przywoła nieznane fakty, które mogą zmienić temat wywiadu.

Autor tekstu wywiadu pełni również rolę moderatora, nadając ton rozmowie. Tekst zawiera zarówno pytania ankietera, jak i odpowiedzi rozmówcy, tak aby jak najpełniej ukazać przekazywane informacje.

Przegląd

Jakie są cechy szczególne

Przegląd — prezentacja cech, korzyści, zastosowań produktu lub usługi.

W jakim celu się go używa

Szczegółowe recenzje są bardziej wiarygodne dla użytkowników. Tego typu materiał nadaje się do wprowadzenia na rynek i promocji nowego produktu.

Jak się przygotować

Przegląd to szczegółowy opis produktu, zwykle zestawiony według określonego schematu. Przegląd składa się zwykle z następujących części:

 • ogólny opis produktu;
 • cechy charakterystyczne;
 • zalety i wady;
 • osobiste doświadczenia z użytkowania (opcjonalnie);
 • podsumowanie.

Zwyczajowo każde twierdzenie w recenzji należy poprzeć konkretnymi faktami. Jak mówi przysłowie, dowód jest przede wszystkim.

Wniosek

Używaj różnych typów treści do różnych celów:

 • Odbyło się wydarzenie, które zainteresuje media branżowe — wydaj komunikat prasowy.
 • Infotainment płonie, a wydarzenie budzi zainteresowanie opinii publicznej — opublikuj newsa.
 • Musisz potwierdzić swój status eksperta na rynku i zwiększyć swoją wiarygodność — napisz artykuł analityczny.
 • Jeśli chcesz się chwalić osiągnięciami lub wyciągać wnioski po porażce, to przedstaw argumenty.
 • Potrzebujesz PR dla osoby publicznej — zrób wywiad.
 • Promuj nowy produkt — zrób recenzję.

Zespół PRNEWS.IO pomoże w produkcji tych materiałów i ich dystrybucji na całym świecie.

Najnowsze od Blog