Використовуючи цей сайт, ви погоджуєтеся з тим, як ми використовуєм кукі.

Публічний договір (оферта) про надання послуг

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Виконавця, в подальшому іменованого як “Виконавець”, “ми” або “наш”, укласти договір про надання послуг, представленого на сайті https://prnews.io, Покупцю, в подальшому іменованого як “Замовник”, “ви” або “ваш”. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх замовників незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному замовнику перед іншим. Шляхом укладення цього Договору Замовник в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати послуг, порядку надання послуг, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору.

Якщо ви реєструєтесь на Веб-сайті або вживаєте будь-які інші дії, що підтверджують вашу згоду з цим Договором, ви погоджуєтеся з усіма його умовами. Якщо ви є агентом або співробітником Замовника, ви особисто заявляєте і гарантуєте, що ви уповноважені представляти цю сторону та виконувати обов'язки та / або на здійснювати права за Договором. Якщо ви не згодні з умовами Договору, вам необхідно якомога швидше залишити веб-сайт PRNEWS.IO та завершити користування послугами платформи PRNEWS.IO.

Договір вважається укладеним з моменту створення облікового запису на платформі PRNEWS.IO та/або натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення і отримання Замовником від Виконавця підтвердження замовлення в електронному вигляді та/або оформлення заказу в інший спосіб.

1. Визначенная термінів

1.1. Публічна оферта (далі — «Оферта») — публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Виконавцем договір про надання послуг PRNEWS.IO дистанційним способом (далі — «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2.Замовник — дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Виконавця, розміщує замовлення щодо замовлення послуг, що представлені на сайті платформи PRNEWS.IO для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа—підприємець.

1.3. Виконавець — Приватне підприємство «Б2Блоггер» (ідентифікаційний код 35356529), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, та фактично здійснює діяльність за адресою: 54029, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вул. Декабристів, буд. 41.

1.4.Платформа PRNEWS.IO — інтерактивний програмний комплекс та сервіс, що включає веб-сайт, доступний в інтернеті за унікальною адресою https://prnews.io (далі — “Платформа”, “Сервіс”, “Веб—Сайт”).

1.5.Сайти Платформи PRNEWS.IO — вебсайти, внесені до переліку на Платформі PRNEWS.IO, на якому (яких) можлива Публікація РІМ.

1.6. Рекламно-інформаційні матеріали (РІМ) — літературні твори з ілюстраціями, відеофайлами та без них (статті, прес-релізи, новини, інтерв'ю та ін.), адресовані невизначеному колу осіб та направлені на привертання уваги до Бренду — об'єкту рекламування, формування або підтримку інтересу до нього та його просування на ринку.

1.7. Бріф — коротка інформація стосовно основних параметрів і змісту майбутнього текстового РІМ, на підставі якої він створюється.

1.8. Публікація — розміщення РІМ на Сайті(тах) Платформи PRNEWS.IO.

1.9. Створення РІМ — створення РІМ на основі Бріфу.

1.10. Послуги PRNEWS.IO — платні послуги, які Виконавець надає або робить доступними для Замовника за допомогою або з використанням Платформи PRNEWS.IO. Послуги включають будь—які додаткові або опціональні послуги, що пропонує Виконавець.

У випадку неоднозначного тлумачення термінів, Сторони керуються термінами, визначеними на Платформі PRNEWS.IO, а також звичаями ділового обороту в області інтернет-технологій та реклами.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець зобов'язується надати, а Замовник оплатити наступні послуги з:

написання та розповсюдження PR-контенту (прес—релізів, статей, рекламних матеріалів);

придбання прав на публікацію статей на сайтах третіх осіб, які мають угоду з PRNEWS.IO;

публікація і поширення рекламно-інформаційних матеріалів на обраному(их) Замовником сайтах Платформи PRNEWS.IO.

2.2. Виконавець не є агентом ні Замовника, ні третьої особи і не має повноважень діяти від імені Замовника чи третьої особи.

2.3. Якщо явно не вказано інше, на будь-які нові функції, які доповнюють або поліпшують поточні послуги платформи PRNEWS.IO, розповсюджується даний Договір.

2.4. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняття Замовником умов Договору вважається дата заповнення Замовником форми замовлення, розташованої на Платформі PRNEWS.IO, за умови отримання Замовником від Виконавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Замовника, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

2.5. Виконавець може час від часу вносити зміни до положень та умов визначених у цьому Договорі. Ви надаєте згоду на будь-які зміни до даного Договору та умов користування при користуванні платформою PRNEWS.IO після розміщення будь-яких таких змін. Отже важно, щоб ви регулярно передивлялися дану оферту (Договір), щоб бути в курсі всіх змін.

2.6. Останнє оновлення даної оферти — 21 січня 2022 г.

3. Оформмлення замовлення

3.1. Замовник самостійно оформлює замовлення на платформі PRNEWS.IO через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів платформи PRNEWS.IO.

3.2. Виконавець має право відмовитися від надання послуг (виконання замовлення) Замовнику у випадку, якщо відомості, вказані Замовником під час оформлення замовлення чи реєстрації на платформі PRNEWS.IO, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. При оформленні замовлення на платформі PRNEWS.IO Замовник зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Виконавцю для виконання замовлення:

 • 3.3.1. прізвище, ім'я Замовника;
 • 3.3.2. контактний телефон.
 • 3.3.3. Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.

3.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраної Замовником Послуги вказуються в кошику Замовника в платформі PRNEWS.IO.

3.5. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Замовником, Виконавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Замовнику.

3.6. Ухвалення Замовником умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Замовником відповідних даних в реєстраційну форму на платформі PRNEWS.IO. Після оформлення Замовлення дані про Замовника вносяться до бази даних Виконавця.

3.7. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.8. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови надання Послуг), шляхом оформлення Замовлення, Замовник підтверджує наступне:

 • а) Замовник цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
 • б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника з метою виконання замовлення Замовника. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

4. Ціна та оплата послуг

4.1.Ціни на послуги визначаються Виконавцем самостійно та вказані на веб—сайті Виконавця (на платформі PRNEWS.IO).

4.2.Ціни на послуги можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці послуги, вартість якої оплачена Замовником в повному обсязі, не може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку.

4.3.Оплата за право публікації статей здійснюється Замовником безпосередньо Виконавцю.

4.4. Характер наданих послуг не передбачає можливості повернення грошей, крім виключень, перелік яких наведено в розділі 5 Повернення коштів (“Refund”) даної оферти.

4.5. Замовник оплачує послуги Виконавця, здійснюючи оплату за них на Платформі PRNEWS.IO у тому числі через систему переказу коштів (прийому платіжних засобів через Інтернет) Liqpay або шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі рахунку на оплату, виключно в українських гривнях.

4.7. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.8. Зобов'язання Замовника по оплаті послуг вважаються виконаними з моменту надходження Виконавцю коштів на його рахунок.

4.9. До 10 числа місяця, наступного за місяцем, протягом якого було надані відповідні Послуги PRNEWS.IO, Виконавець направляє на підписання Замовнику на електронну (поштову) адресу два примірника Акту виконаних робіт, які Замовник зобов'язаний підписати протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання і повернути один екземпляр Виконавцю або надати мотивоване заперечення від підписання такого Акту.

4.10.У разі неповернення направленого Виконавцем Акту виконаних робіт і не подання заперечень за результатами наданих послуг протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту його отримання Замовником, послуги вважаються прийнятими.

5. Повернення коштів (“Refund”).

5.1. Виконавець дотримується суворої політики неповернення коштів. Оскільки Виконавець надає Замовнику нематеріальні безповоротні продукти, то сплачені за послуги кошти Замовнику після їх оплати не повертаються.

5.2. Купуючи плани передплати на платформі PRNEWS.IO або спонсорські послуги публікацій, Замовник погоджується, що платежі не можуть бути скасовані, а сплачені кошти не підлягають поверненню. Як клієнт, Замовник повинен це розуміти, купуючи будь-яку послугу на платформі PRNEWS.IO.

5.3. Виконавець не виконує запити на повернення коштів або повернення платежів з будь-якої з цих причин:

 • 5.3.1. погана або неналежна технічна робота партнерських новинних веб-сайтів, веб-сайтів, що збирають прес-релізи. Що також включає в себе доступність веб-сторінок 24/7, швидкість завантаження веб—сайту, наявність або відсутність гіперпосилань, наявність в індексі пошукових систем, коментарів, макетів тексту, змісту і стилів;
 • 5.3.2. відшкодування часткового (місяців/року) користування послугами сервісу.

5.4. Якщо Замовник вважає, що послуги надаються не так, як описано, Замовник може подати скаргу до відділу підтримки платформи PRNEWS.IO.

5.5. Замовник може зв’язатись з support@prnews.io протягом 7 днів з дати оформлення заказу. Замовник повинен надати чіткі докази того, що придбана послуга не відповідає опису на платформі PRNEWS.IO. Виконавець не розглядає скарги, засновані лише на очікуваннях або побажаннях Замовника. Виконавець розглядає скарги в кожному окремому випадку та залишає за собою право схвалити або відхилити будь-яку скаргу на власний розсуд.

5.6. При виведенні коштів із системи плата за обробку (комісія Виконавця), що стягується при введенні коштів у систему, не повертається.

5.7. Виведення коштів із системи здійснюється тільки тим способом оплати, який був використаний для введення коштів в систему.

6. Права та обов'язки

6.1. Виконавець зобов'язаний:

6.1.1. Надати Замовнику послугу у відповідності до умов цього Договору та замовлення Замовника;

6.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Замовника і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Замовника.

6.2. Виконавець має право:

 • 6.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті платформи PRNEWS.IO. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
 • 6.2.2. Припинити доступ Замовника до платформи PRNEWS.IO. за порушення або підозру в порушенні умов даного Договору та/або на запит уповноважених правоохоронних органів або інших державних органів.
 • 6.2.3. Припинити доступ Замовника до платформи PRNEWS.IO (припинити дію облікового запису (аккаунту) і відмовити в поточному чи майбутньому використанні платформи PRNEWS.IO за умови надання Замовником неправдивої, неточної, неактульної та неповної інформацію щодо його реєстраційних даних.

6.3. Замовник зобов'язаний:

 • 6.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Виконавцем на сайті платформи PRNEWS.IO.
 • 6.3.2. На виконання Виконавцем своїх зобов'язань перед Замовником останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Замовника, і достатні для надання послуги Замовнику.
 • 6.3.3. Дотримуватись правил та умов надання послуг щодо розміщення статей (публікацій). Користуючись послугами Виконавця, Замовник ні при яких обставинах НЕ може:
 • 6.3.3.1. надавати хибну, неточну або яка вводить в оману інформацію;
 • 6.3.3.2. надавати інформацію, яка належить будь—якій особі, крім Замовника, або використовувати обліковий запис, який належить іншій особі, для себе або від імені іншої особи;

6.3.3.3. розміщувати або публікувати контент, який:

 • допомогає чи просуває будь-яку незаконну чи противоправну діяльність;
 • обмовляє, ображає, переслідує, дискримінує або погрожує будь-кому, чи порушує чиїсь права;
 • видавати себе за будь-кого іншого (особи чи організації) або хибно вказує або іншим образом спотворює свою приналежність до будь-якої особи чи організації;
 • порушує, сприяє порушенню чи спонукає інших порушувати будь-які торгові марки, торгові найменування, патенти, авторські права, суміжні права, зареєстровані чи реєстровані зразки, права на дизайн або будь-які інші права інтелектуальної власності;
 • відправляє чи організовує відправку будь-яких незапитаних рекламних або пропогандистських матеріалів (“спам”);
 • впроваджувати на платформі PRNEWS.IO шкідливий чи небезпечний комп’ютерний код будь-якого виду або іншим чином намагатися втрутитися у належну роботу PRNEWS.IO або іншим чино порушити роботу PRNEWS.IO або намагатися отримати несанкціонований доступ до PRNEWS.IO.

6.3.3.4. збирати дані з веб-сайту дозволеними та не дозволеними способами за допомогою автоматизованих засобів (боти, павуки, скрепери чи еквівалентні засоби), або шляхом створення підроблених облікових записів користувачів, або за допомогою анонімних проксі-серверів чи еквівалентних заходів, або шляхом обходу будь-яких технічних заходів щодо запобігання забороненій діяльності на веб-сайті. Забороняється збирати дані з платформи (веб-сайту) PRNEWS.IO будь-якими іншими способами, включаючи ручний збір даних;

6.3.3.5. здійснювати несанкціоноване використання послуг Виконавця, включаючи, крім іншого, несанкціоноване проникнення в системи або неправомірне використання будь-якої інформації, розміщеної на платформі (веб-сайті) PRNEWS.IO;

6.3.3.6. робити будь-які дії, що створюють необґрунтоване або непропорційно велике навантаження на інфраструктуру Виконавця, включаючи, крім іншого, атаки типу "відмова в обслуговуванні" або будь—які інші небажані методи перевантаження.

6.3.4. Зберігати свої паролі в таємниці, щоб ніхто інший не отримав доступ до облікового запису Замовника на платформі PRNEWS.IO.

6.3.5. Невідкладно повідомити Виконавця, якщо у Замовника виникнуть підозри, що доступ до паролів або до облікового запису має будь-яка неуповноважена особа.

6.4. Замовник має право:

 • 6.4.1. Замовник може подати скаргу на дії інших користувачів, якщо він або вона порушує цю Угоду, на електронну адресу support@prnews.io.

7. Відповідальність

7.1. Виконавець не несе відповідальності за втрату Замовником доходу, частини доходу, прибутку, економії, користування, виробництва, будь-якого контракту чи Угоди, ділової репутації, даних інформації, а також за будь-які претензії третіх осіб до Замовника або будь-які непрямі чи майбутні збитки Замовника. Виконавець не несе відповідальності та відмовляється від всіх гарантій у тому числі але не виключно щодо безпеки, інтеграцій системи, точності даних, безперешкодного використання, звільнення від вірусів або шкідливого коду платформи PRNEWS.IO.

7.2. Вся інформація, дані, текст, графіка чи інші матеріали, розміщені публічно або передані у приватному порядку, є виключною відповідальністю особи, від якої виходить такий вміст тобто — Замовника (представника Замовника). Замовник несе повну відповідальність за будь-яку і всю інформацію та зобов'язується аналізувати і критично оцінювати її зміст до її надання, отправки, публікації, розповсюдження чи іншої передачі на/через платформу PRNEWS.IO.

7.3. Виконавець не контролює вміст статей (публікацій), розміщених Замовником через платформу PRNEWS.IO, і, відповідно, не гарантує точність, цілісність або якість такого вмісту. Замовник підтверджує, що є власником або має необхідні права на будь-яку і всю інформацію, включаючи права на публікацію, відтворення і зміну вмісту. Якщо контент Замовника включає будь—які фотографії або відео, Замовник повинен отримати згоду від усіх осіб, які фігурують на фотографіях чи відео.

7.4. За незаконне та/або несанкціоноване використання послуг Виконавця (платформи PRNEWS.IO) обліковий запис Замовника буде заблоковано або видалено, і можуть бути вжиті відповідні юридичні дії, включаючи, без обмежень, цивільний, кримінальний чи інший розгляд.

7.5. Замовник зобов’язується звільнити Виконавця та платформу PRNEWS.IO від будь-якої відповідальності, претензій, збитків, витрат і втрат (включаючи гонорари адвокатів), які Виконавець (платформа PRNEWS.IO) може понести в результаті будь-яких порушень Замовником положень та умов користування платформою PRNEWS.IO та умов цього договору.

7.6. Виконавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Замовником недостовірної або помилкової інформації.

7.7. Виконавець не несе відповідальність за технічний стан Сайту(тів) платформи PRNEWS.IO, а саме за:

 • доступність Сайту(тів) Платформи PRNEWS.IO в режимі 24/7;
 • зміст, стилістику і верстку текстів;
 • інший контент, опублікований на Сайті(тах) Платформи PRNEWS.IO;
 • індексування Сайту(тів) Платформи PRNEWS.IO пошуковими системами;
 • зміни в архітектурі Сайту;
 • зміни шляху до сторінці, домену та ін.;
 • зміни типів гіперпосилань в опублікованих на Сайті(тах) Платформи PRNEWS.IO РІМ;
 • інші зміни, пов'язані з посиланнями на опубліковані на сайті(тах) Платформи PRNEWS.IO РІМ.

7.8. Виконавець і Замовник несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.9. Виконавець або Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс—мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Виконавця і / або Замовника після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

7.10. Замовник визнає, що технічне обслуговування, модернізація, "помилки" та інші заплановані або незаплановані причини або обставини можуть призвести до перебоїв або помилок у роботі платформи служб PRNEWS.IO, і погоджується з тим, що (хоча Виконавець докладатиме розумних зусиль для забезпечення безперебійного, своєчасного, безпечного, безпомилкового доступу та безпомилкового обслуговування) ваше використання служб платформи PRNEWS.IO може бути схильне до таких перебоїв та помилок.

7.11. Замовник та/або представник Замовника несе відповідальність за те, щоб банківська карта, пов'язана з обліковим записом Замовника, була актуальною, що опублікована інформація пов'язана з нею точна і, що Замовника/представник Замовника має право використовувати цю карту.

7.12. ВИКОНАВЕЦЬ НЕ ДАЄ ЖОДНИХ ЗАЯВ І ГАРАНТІЙ, ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ, ЩОДО РОБОТИ ВЕБ—САЙТУ І / АБО ПОСЛУГ І / АБО СЕРВІСУ І / АБО ІНФОРМАЦІЇ, ЗМІСТУ, МАТЕРІАЛІВ АБО ДОДАТКІВ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПЛАТФОРМИ PRNEWS.IO, І ЗАМОВНИК БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНОГО СЕРВІСУ ВИКЛЮЧНО НА ВЛАСНИЙ РИЗИК. ВИКОНАВЕЦЬ НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО СЕРВІС (ПЛАТФОРМА) PRNEWS.IO БУДЕ БЕЗПОМИЛКОВИМ, БЕЗПЕРЕБІЙНИМ АБО, ЩО ВИКОРИСТАННЯ PRNEWS.IO ЗАБЕЗПЕЧАТЬ КОНКРЕТНІ РЕЗУЛЬТАТИ.

8. Конфіденційність і захист персональних даних

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті платформи PRNEWS.IO при реєстрації або оформленні Замовлення, Замовник надає Виконавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Виконавець зобов'язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію. Не вважається порушенням надання Виконавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Виконавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Виконавець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Виконавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Замовника або невідповідністю її дійсності.

8.4. Надаючи інформацію Замовник погоджується з тим, що Виконавець буде використовувати таку інформацію для адміністрування та надання послуг, а також для аналізу використання послуг.

9. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають між Виконавцем і Замовником, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Замовник та/або Виконавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Виконавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку.

9.4. Виконавець не вітає будь-які спроби використання платформи PRNEWS.IOдля купівлі/продажу посилань (links). Виконавець рекомендує своїм користувачам дотримуватись рекомендацій Google та уникати участі в схемах маніпулювання ссилками.

9.5. Виконавець не претендує на право власності на вміст, який Замовник може розмістити чи опублікувати. Однак Замовник надає Виконавцю (платформі PRNEWS.IO) невиключну, непередавану, субліцензовану, безоплатну, глобальну та іншу необмежену ліцензію на копіювання, зміну, адаптацію, передачу, відображення, виконання, розповсюдження, створення похідних робіт та інше використання такого вмісту повністю або частково. Ці права припиняються, коли Замовник видаляє контент.

9.6. Ця Угода діє до дати анулювання облікового запису користувача чи повного виконання Сторонами всіх своїх зобов'язань за цим Договором.

9.10. Користуючись платформою PRNEWS.IO, Замовник погоджується надати достовірну, точну, актуальну та повну інформацію про себе згідно з запитом реєстраційної форми платформи PRNEWS.IO, а також підтримувати та оновлювати реєстраційні дані, щоб вони залишались достовірними, точними та повними.

10. Адреса та реквізити продавця:

ПП «Б2Блоггер»
Юридична адреса: Україна, 54029, м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 39/60
Пошт. адреса: 54029,а/с 63, м.Миколаїв
Код ЄДРПОУ 35356529
IBAN : UA39 326610 00000 26009054205908
МРУ «Приватбанк» м. Миколаїв
Платник єдиного податку — 3 група 5%
не є платником ПДВ
email: support@prnews.io