Public Affairs a Public Relations: jaka jest różnica?

12 min przeczytania

Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z komunikacją strategiczną, koncepcje Public Affairs i Public Relations wyglądają tak samo. Rzeczywiście, pojęcia te pokrywają się pod wieloma względami, ale są też między nimi różnice. Kluczową rozbieżnością między tymi pojęciami jest rodzaj relacji, które mają zbudować. Obie koncepcje obejmują interakcję z masami. Istnieje jednak różnica w sposobie zwracania się do ludzi. Jeśli więc tu jesteś, oznacza to, że uważasz, że potrzebujesz jednej z tych usług, ale nie wiesz, z której skorzystać. Zastanówmy się nad tym.

Definicja Public Affairs i Public Relations

Po pierwsze, wyjaśnijmy sobie pojęcia ↓

Public Relations (PR) to proces tworzenia i utrzymywania pozytywnego wizerunku firmy, marki lub osoby w oczach opinii publicznej. Na przykład, gdy firma organizuje wydarzenie charytatywne i informuje o nim media, jest to część PR. Ponadto, gdy założyciel firmy udziela wywiadu na temat swoich planów na przyszłość, może to być również przykładem public relations. Wszystkie te działania mają na celu poprawę reputacji i promowanie pozytywnego postrzegania przez opinię publiczną.

PR jest zasadniczo sposobem komunikowania się firm z opinią publiczną. Specjaliści PR tworzą angażujące kampanie, aby przyciągnąć uwagę ludzi. Udana kampania koncentruje się na przyciąganiu klientów i zwiększaniu sprzedaży produktów i usług. Można to zrobić za pomocą różnych narzędzi marketingowych i kanałów medialnych, a także za pomocą mediów społecznościowych. Innymi słowy, specjaliści PR wykonują następujące czynności:

 • zajmują się kwestiami zarządzania kryzysowego;
 • przygotowują komunikaty prasowe;
 • wysyłają materiały do dziennikarzy;
 • opracowują strategię marki;
 • korzystają z mediów społecznościowych, aby przyciągnąć nowych odbiorców w Internecie;
 • piszą blogi i artykuły.

Public Affairs (PA) to proces interakcji między organizacją a opinią publiczną, rządem i innymi interesariuszami. Na przykład, gdy firma komunikuje się z agencjami rządowymi w sprawie inicjatyw legislacyjnych, jest to część Public Affairs. Podobnie, gdy organizacja pozarządowa organizuje kampanię mającą na celu zmianę prawa lub polityki, może to być również przykład Public Affairs. Wszystkie te działania mają na celu wpływanie na podejmowanie decyzji przez rząd i kształtowanie opinii publicznej.

PA to proces interakcji firmy z opinią publiczną i rządem. Na przykład, gdy otwierany jest nowy sklep, informowani są o tym lokalni politycy i brane są pod uwagę datki charytatywne firmy. Pomaga to pokazać wpływ firmy na lokalną gospodarkę.

Jak profesjonaliści PA budują silne relacje z opinią publiczną:

 • lobbują na rzecz określonych obszarów lub przepisów;
 • nawiązują kontakty z agencjami rządowymi;
 • zwracają się do dziennikarzy;
 • utrzymują silne relacje z interesariuszami bezpośrednio lub za pośrednictwem mediów;
 • monitorują procesy polityczne;
 • udzielają porady.

Zarówno specjaliści PA, jak i PR pracują nad osiągnięciem interesów i celów korporacyjnych. W przeciwieństwie do PR, który w dużej mierze koncentruje się na marketingu, PA jest działaniem bardziej zorientowanym politycznie. Zarówno specjaliści PA, jak i PR pracują z opinią publiczną. Celem obu jest tworzenie i zarządzanie wpływami w świecie biznesu. Metody lub motywy, których używają, są nieistotne.

Różnice między PA a PR

Zarówno specjaliści PA, jak i PR starają się kształtować opinię publiczną. PR koncentruje się na pomaganiu firmom z perspektywy marketingowej. Z kolei PA koncentruje się na wpływaniu na politykę.

Public RelationsPublic Affairs
CelTworzenie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku organizacji w oczach opinii publicznej.Wpływ na politykę publiczną i kształtowanie przepisów mających wpływ na organizację i jej obszar działalności.
MetodyRelacje z mediami, komunikacja marketingowa, zarządzanie reputacją, organizacja wydarzeń, media społecznościowe.Lobbing, udział w procesach legislacyjnych, współpraca z agencjami rządowymi, analiza polityki, komunikacja z kluczowymi interesariuszami.
PrzykładZorganizowanie konferencji prasowej w celu zaprezentowania nowego produktu, przygotowanie komunikatów prasowych na temat inicjatyw charytatywnych, reagowanie na negatywne opinie w mediach społecznościowych, opracowanie strategii budowania marki.Wpływanie na standardy środowiskowe dla firmy produkcyjnej, lobbowanie na rzecz ulg podatkowych dla organizacji non-profit, udział w opracowywaniu nowej ustawy o ochronie konsumentów.

Tak więc, chociaż PA i PR często działają w sposób komplementarny, mają różne cele i zadania. PA koncentruje się na relacjach z rządem i wpływaniu na politykę, podczas gdy PR ma na celu utrzymanie i rozwój pozytywnego wizerunku marki lub osoby.

Public relations w rządzie

Komunikacja między biznesem a rządem jest częścią rządowej strategii public relations.

Dla wielu osób korytarze rządowe są skomplikowanym miejscem do nawigacji. W tym miejscu do gry wkraczają specjaliści public relations. Niektóre z celów rządowego PR są pragmatyczne i stanowią sedno PA. Działania te mają na celu przekonanie urzędników państwowych do zmiany lub utrzymania polityki, która spełnia potrzeby odbiorców.

Drugim jest tak zwana „informacja dla samej informacji“. Chodzi bardziej o komunikowanie się z odbiorcami poprzez słuchanie społecznościowe. W tym przypadku raporty dla mas zapewniają informacje zwrotne i wgląd w to, co wyniki oznaczają dla marki.

Gdzie jest więc czerwona linia oddzielająca public relations, PR i PR rządowy? Na podstawowym poziomie wszystkie trzy koncepcje w taki czy inny sposób współpracują z odbiorcami. Różnica polega na ukierunkowaniu, które każdy zespół PR wybiera, aby osiągnąć swój cel.

Aby ułatwić zrozumienie, pomyśl o tym w ten sposób:

 • PA skupia się na budowaniu relacji
 • PR skupia się na zarządzaniu reputacją
 • PR rządowy organizuje codzienne działania związane z wdrażaniem przepisów i programów.

Jak lobbing i public relations pomagają firmom

Niemal każda firma jest w taki czy inny sposób zależna od przepisów uchwalanych przez państwo. I to jest normalne. Aby jednak działać sprawnie, trzeba rozumieć, co dzieje się „na górze“.

Zwykle, gdy myślimy o wpływaniu na władze, myślimy tylko o pracy z parlamentarzystami. Ale teraz wszystko jest inne. Ważne jest również komunikowanie się z lokalnymi przedsiębiorcami, znanymi osobami, a nawet pracownikami. Oni również mają wpływ na sytuację.

Aby to zrobić, potrzebujemy specjalistów w dwóch obszarach:

 • Lobbingu (Public Affairs, PA): osoby te będą negocjować z odpowiednimi urzędnikami, aby ułatwić działanie firmy.
 • Public Relations (PR): pomogą oni przekazać informacje o firmie i jej potrzebach szerszej społeczności, w tym lokalnym liderom i pracownikom.

Zatrudnienie specjalistów PA i PR pozwoli stworzyć zespół, który szybko reaguje na zmiany i skutecznie reprezentuje interesy firmy. Pomoże to utrzymać się na szczycie i działać bez obaw.

FAQ

Czym jest Public Affairs (PA)?

Public Affairs to dziedzina pracy, w której specjaliści wpływają na politykę publiczną mającą wpływ na biznes. Komunikują się oni z różnymi grupami osób (interesariuszy) i lobbują za kwestiami ważnymi dla działalności firmy. Ich celem jest podnoszenie świadomości firmy, tworzenie i utrzymywanie jej dobrej reputacji.

Jaka jest różnica między Public Affairs a PR?

PR i PA są podobne, ale mają różne cele:

 • PR (Public Relations) buduje relacje z opinią publiczną i mediami.
 • PA informuje ludzi o prawach i przepisach, które mają wpływ na biznes.

Można powiedzieć, że PA jest częścią PR, ale ma konkretne cele, które można zmierzyć.

Czy lobbing w Polsce jest legalny?

Tak, lobbing w Polsce jest legalny. Działalność lobbingową reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1414).

Ważne jest, aby podkreślić, że:

 • Lobbing nie jest równoznaczny z korupcją. Legalny lobbing opiera się na przejrzystych i etycznych zasadach.
 • Lobbing może być cennym narzędziem dla firm i organizacji, które chcą wpływać na kształtowanie prawa w sposób zgodny z ich interesami.

Najnowsze od Blog