Nadnárodná PR kampaň

Čítanie: 6 min

Príklad medzinárodnej PR kampane.

Vytvoriť obsah vo viacerých jazykoch a rýchlo ho zverejniť v médiách po celom svete nie je jednoduchá úloha. Náš klient, veľká medzinárodná spoločnosť, plánoval globálnu kampaň v 22 krajinách. Zákazka zahŕňala napísanie viac ako 150 článkov a ich uverejnenie na webových stránkach zahraničných médií. Ich hlavným cieľom bolo stať sa TOP webovou stránkou obchodu s kozmetikou a parfumami v každej krajine.

Situácia

Klient je jedným z najväčších európskych internetových obchodov s kozmetikou a parfumami s pobočkami v 22 krajinách a sídlom v Českej republike.

Široká geografická pôsobnosť spoločnosti si vyžaduje celý rad činností na zverejnenie jej reklamného obsahu: písanie a SEO tlačových správ, noviniek a článkov, preklad a prispôsobenie požiadavkám médií a ich rýchle zverejnenie.

Jednou z našich hlavných priorít je tvorba kvalitného, jedinečného, pre vyhľadávače optimalizovaného obsahu na efektívne PR a jeho zaručené umiestnenie v médiách. Naše služby pre klientov zahŕňajú vyhľadávanie publikácií na nových územiach; v krajinách, kde spoločnosť nikdy predtým nebola mediálne prítomná. Naši manažéri vyberajú v každej krajine médiá, ktoré sú najlepšie z hľadiska ceny, sledovanosti, obsahu a ďalších parametrov.

Jednou zo služieb v oblasti PR, ktoré poskytuje PRNEWS.IO, je plánovanie médií. Naši odborníci pomáhajú pripraviť mediálny plán, ktorý je optimálny z hľadiska rozpočtu a očakávaných výsledkov.

Problém klienta

Klient potreboval uverejniť viac ako 150 unikátnych článkov; správ a tlačových správ v médiách v Českej republike, na Ukrajine, v Poľsku, Veľkej Británii, Španielsku, Portugalsku, Brazílii, Maďarsku, Slovinsku, Slovensku, Chorvátsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Belgicku, Dánsku, Holandsku, USA, Rakúsku, Grécku, Bulharsku a Rumunsku. Okrem toho sa jeho webová stránka musela v týchto krajinách nachádzať v TOP výsledkoch vyhľadávania internetových obchodov v danom odvetví. Témy: rebranding, sezónne produkty, odporúčania, recenzie atď.

Platforma na marketing obsahu

Hlavným problémom pri takejto rozsiahlej PR kampani je príprava a zverejnenie obsahu. Na napísanie každého textu je potrebné vybrať tím copywriterov a prekladateľov, skontrolovať a skoordinovať ich prácu a každý text je potrebné čo najrýchlejšie odsúhlasiť s klientom a zverejniť.

Ale to je len časť problému. Za predpokladu, že texty už boli napísané a schválené, je potrebné ešte zorganizovať a zaplatiť ich publikovanie, dohliadať na proces ich vydávania a posúdiť ich relevantnosť pre spotrebiteľov.

Nadnárodná PR kampaň: Riešenie

PRNEWS.IO zbavil klienta ťažkostí spojených s písaním a prekladom. Redaktori platformy spolupracovali so zahraničnými autormi a mediálnymi zdrojmi a v prípade potreby sami zvládli časť práce na tvorbe obsahu.

V rámci reklamnej kampane v roku 2018 klient zaplatil za napísanie a umiestnenie viac ako 150 publikácií: tlačových správ, noviniek a článkov. V roku 2019 spoločnosti pokračovali v spolupráci. Dňa 5. marca 2019 dosiahol počet vydaných publikácií 185.

Výsledok nadnárodnej PR kampane

Spolupráca s PRNEWS.IO priniesla nasledujúce výsledky:

  • Príprava obsahu: viac ako 150 článkov, správ a tlačových správ.
  • Jich zverejnenie na stránkach médií na Ukrajine a v zahraničí.

V každej krajine sa v dôsledku projektu stala webová stránka klienta TOP kozmetickou stránkou vo výsledkoch vyhľadávania.

Záver | Nadnárodná PR kampaň

PRNEWS.IO pomáha spoločnostiam na celom svete sprostredkovať informácie o sebe na webových stránkach súvisiacich so spravodajskými, odbornými a zábavnými publikáciami. Platforma združuje viac ako štrnásťtisíc médií z celého sveta.

Hlavným problémom, ktorý stránka pomáha riešiť, je rýchlosť a pohodlie. Pomocou PRNEWS.IO môžete spravovať svoje PR aktivity zo svojho osobného účtu a v prípade potreby vám pomôžu naši špecialisti.

Najnovšie z Blog