Sikre sikkerhet og tillit: PRNEWS.IOs nye KYC-prosess

6 min lest

I den dynamiske verden av netthandel og kommunikasjon er sikring av finansielle transaksjoner og opprettholdelse av et sikkert nettmiljø av avgjørende betydning. Hos PRNEWS.IO forstår vi betydningen av disse prinsippene, og det er grunnen til at vi har implementert en ny Know Your Customer (KYC)-prosess for våre utgivere. I denne artikkelen skal vi fordype oss i hvorfor denne KYC-prosessen er avgjørende for både plattformen vår og våre verdsatte brukere.

Hvorfor trenger jeg å bli bekreftet?

Hos PRNEWS.IO er sikkerhet og overholdelse våre toppprioriteter. Vår KYC-prosess, forkortelse for Know Your Customer, er en grunnleggende komponent for å opprettholde et sikkert fellesskap og overholde økonomiske forskrifter i landene der vi opererer. Denne prosessen sikrer også at alle utgivere på vår markedsplass følger vår «personvernpolicy«.

Ved å samle inn og behandle offisielle dokumenter som ID-kort og bedriftsregistre, tar vi sikte på å skape en pålitelig markedsplass og et fellesskap samtidig som vi forsterker våre «vilkår for bruk«. Som en plattform som legger til rette for økonomiske transaksjoner mellom kunder og utgivere, må vi ha en klar forståelse av hvem som benytter tjenestene våre.

Utover sin rolle i å bekjempe hvitvasking av penger, er vår KYC-prosess utviklet for å øke sikkerheten ved å forhindre identitetstyveri, og gi et ekstra lag med beskyttelse for våre verdsatte utgivere. I tillegg hjelper KYC-prosedyrer med å beskytte eiendelene til alle brukere, og sikrer at pengene deres forblir trygge og fri for uautorisert tilgang.

Hvordan vi bruker dataene dine

Dine data er en sensitiv ressurs, og vi behandler dem med den største forsiktighet og sikkerhet. Du kan være trygg på at ID-kortet ditt og tilleggsdokumenter ikke brukes til markedsføringsformål eller deles med andre brukere. Vi beholder denne informasjonen bare så lenge det er nødvendig og utelukkende for formålene som er skissert ovenfor.

Vår forpliktelse til datasikkerheten din er urokkelig, og vi bruker strenge tiltak for å beskytte den. For en mer detaljert oversikt over vår tilnærming til datasikkerhet, se vår «Personvernerklæring«.

Vår KYC-prosess tjener ulike viktige formål:

  • Forbedre tilliten på markedet: Verifiserte brukere bidrar til et mer pålitelig fellesskap.
  • Forebygging av svindel: Verifisering hjelper oss med å identifisere og forhindre uredelige aktiviteter, for eksempel villedende utgivere.
  • Kontogjenoppretting: I tilfelle kontokapring hjelper KYC-prosessen med å sikre rettmessig eierskap til utgivernes kontoer.
  • Håndheve vilkårene for bruk: KYC hjelper oss å håndheve plattformens vilkår for bruk og opprettholde et sikkert miljø.
  • Aldersverifisering: Vi bruker KYC for å bekrefte at brukere er over 18 år og i samsvar med gjeldende lover.

Effektivisering av identitetsbekreftelse med Veriff

Vi forstår at tillit er kjernen i vellykkede nettmarkedsplasser. Høye nivåer av tillit beroliger ikke bare kundene, men skaper også tillit til å drive virksomhet i det virtuelle riket. Vi er imidlertid klar over at prosessen med identitetsverifisering, et avgjørende element i vår KYC-prosedyre, noen ganger kan introdusere friksjon i kundereisen, noe som potensielt kan forårsake frustrasjon og frafall under onboarding.

For å møte disse utfordringene har vi inngått samarbeid med Veriff, en ledende leverandør av løsninger for identitetsverifisering. Veriffs innovative teknologi lar oss verifisere kundeidentiteter raskt og sømløst. Enkeltpersoner kan fullføre standard KYC-prosessen ved å oppgi viktige detaljer som navn, adresse og offentlig utstedt ID. Veriff tar deretter tømmene og gjennomfører en rask og effektiv identitetsverifisering ved å utnytte kunstig intelligens og maskinlæring.

Veriffs løsninger sikrer at vi oppfyller alle regulatoriske krav uten å gå på akkord med effektiviteten til onboarding-prosessen vår. Dette betyr at vi kan opprettholde streng overholdelse samtidig som vi gir en sømløs opplevelse for nye utgivere og sikrer sikkerheten til markedsplassen vår.

Din sikkerhet, vår prioritet

Avslutningsvis er PRNEWS.IOs KYC-prosess for utgivere et viktig skritt mot å sikre sikkerheten, påliteligheten og samsvaret med plattformen vår. Vi setter pris på samarbeidet ditt i dette oppdraget og er fortsatt forpliktet til å tilby et sikkert miljø for alle våre brukere.
Hvis du har ytterligere spørsmål eller bekymringer, vennligst se vår omfattende «FAQ-side» eller kontakt vårt «supportteam» for å få hjelp. Din sikkerhet og trygghet er våre toppprioriteter.

Siste fra Blog