Opis stanowiska PR Managera — Kluczowa rola w zarządzaniu komunikacją i strategią PR firmy

19 min przeczytania

Kierownik ds. public relations (PR Manager) pełni istotną funkcję w opowiadaniu historii firmy. Jest on nie tylko wsparciem dla dyrektora generalnego w komunikacji wewnętrznej z pracownikami, ale także odpowiedzialny za opracowanie strategii PR, koordynację działań PR i pełni rolę głównego punktu kontaktowego dla specjalistów mediów. Ścisła współpraca z dziennikarzami ma na celu dostarczenie kluczowych komunikatów dotyczących firmy, co stanowi niezwykle istotne zadanie, którego nie można lekceważyć.

Oprócz tworzenia i utrzymywania tych relacji, przyszły menedżer PR będzie integralną częścią procesu tworzenia historii Twojej firmy. Aby tego dokonać, będzie musiał dokładnie poznać produkty lub usługi Twojej firmy, jej historię, tworzyć kampanie PR, inicjatywy i atrybuty oraz wykorzystać swój naturalny talent do opowiadania historii, aby stworzyć przekonującą narrację, która przemówi do opinii publicznej. Następnie będzie odpowiedzialny za promowanie tej historii poprzez różne formy komunikacji prasowej i innych publikacji, wysyłając je i trzymając kciuki za osiągnięcie dobrego zasięgu i zaangażowania.

Oczywiście menedżer PR nie jest w stanie samodzielnie wykonać wszystkich zadań (chociaż często jesteśmy skłonni tak myśleć). Należy pamiętać, że mogą potrzebować wsparcia dyrektora PR, freelancerów PR lub obu tych osób! Dlatego kluczem do zatrudnienia utalentowanych profesjonalistów jest przedstawienie im świetnego opisu stanowiska. Skuteczny i angażujący opis stanowiska jest niezwykle istotny. Dzięki niewielkiemu wysiłkowi możesz stworzyć znakomity opis stanowiska, który przyciągnie wielu wysoko wykwalifikowanych kandydatów — i upewnić się, że nie zniechęcasz ich przed złożeniem podania.

Poniższy opis stanowiska może posłużyć jako przydatny punkt wyjścia, kiedy nadejdzie czas, aby znaleźć niezbędnego nowego pracownika. Zachęcam do skorzystania z poniższego szablonu i dostosowania go do potrzeb i wymagań Twojej firmy. Oto jak to zrobić.

Struktura opisu stanowiska PR Managera

Postaraj się uporządkować dane w zwięzły sposób. Struktura opisu stanowiska może się różnić w zależności od organizacji. Jednak wszystkie opisy stanowisk w ramach jednej firmy powinny być standaryzowane, aby miały taką samą strukturę i ogólny wygląd.

Poniższe tematy powinny obejmować:

 • Tytuł pracy — nazwa stanowiska.
 • Odniesienie — do jakiego stanowiska odnosi się opis pracy.
 • Data — data sporządzenia lub opublikowania opisu stanowiska.
 • Główne obowiązki — podstawowe funkcje, w tym sposób, w jaki menedżer powinien je przedstawić oraz częstotliwość wykonywania zadań. Zadania muszą być częścią funkcji stanowiska i być naprawdę niezbędne lub wymagane do spełnienia tego stanowiska.
 • Kompetencje — wiedza, umiejętności i zdolności.
 • Raportowanie — bezpośredni podwładni, jeśli są niezbędni, oraz poziom nadzoru.
 • Przewidywany czas pracy — pełny lub niepełny wymiar czasu pracy, typowe godziny pracy, dni tygodnia i czy przewidywane są nadgodziny.
 • Podróże — oczekiwana częstotliwość podróży na tym stanowisku, miejsce podróży, np. lokalne lub do określonych miast lub krajów, oraz czy podróże mogą odbywać się w nocy.
 • Obowiązkowe wykształcenie i doświadczenie — wykształcenie i doświadczenie oparte na potrzebach związanych z pracą i zgodne z wymaganiami firmy.
 • Inne obowiązki — zastrzeżenie.

Opis stanowiska nie powinien być zbyt długi. Powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje i być precyzyjny, ale wyczerpujący. Postępuj więc zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Wskazówki dotyczące opisu stanowiska PR Managera

Właściwie określ nazwę stanowiska

Kiedy tworzysz opis stanowiska, lepiej unikać nadmiernie kreatywnych i przesadnych określeń, które mogą zniechęcić potencjalnych kandydatów. Terminologia tak jak «PR ninja» lub «guru komunikacji» może wprowadzić zamieszanie i utrudnić osobom poszukującym tego stanowiska znalezienie ogłoszenia. Ważne jest, aby nazwa stanowiska była klarowna i zrozumiała dla wszystkich zainteresowanych.

W opisie stanowiska skup się na jasnym i konkretnym przedstawieniu obowiązków oraz wymagań. Unikaj przesadnych określeń, które nie przynoszą dodatkowej wartości informacyjnej. Ważne jest, aby tekst był zwięzły, czytelny i łatwy do zrozumienia.

Tytuły stanowisk odgrywają istotną rolę w identyfikowaniu roli i odpowiedzialności pracowników w organizacji. Poniżej przedstawiam kilka wskazówek:

 • Opisujące obowiązki: Tytuł stanowiska powinien wskazywać na rodzaj obowiązków, które dana osoba ma wypełniać. Przykłady to «kierownik», «menedżer», «dyrektor», «specjalista», «koordynator», «asystent» itp. Na przykład: «kierownik sprzedaży», «menedżer projektu», «specjalista ds. rekrutacji».
 • Specjalistyczne tytuły: Jeśli dana rola wymaga specjalistycznej wiedzy lub umiejętności, można uwzględnić to w tytule stanowiska. Na przykład: «analityk finansowy», «inżynier oprogramowania», «architekt wnętrz», «konsultant ds. bezpieczeństwa IT».
 • Poziom stanowiska: Tytuły stanowisk mogą również odzwierciedlać poziom hierarchiczny w organizacji. Na przykład: «główny kierownik ds. sprzedaży», «asystent dyrektora», «kierownik zespołu», «starszy specjalista».
 • Połączenie obowiązków i poziomu: Czasami tytuł stanowiska może zawierać zarówno informacje o rodzaju obowiązków, jak i poziomie stanowiska. Na przykład: «kierownik operacyjny», «starszy analityk biznesowy», «dyrektor ds. marketingu i komunikacji».

Ważne jest, aby tytuł stanowiska był odpowiedni i klarownie odzwierciedlał rolę i zakres obowiązków. Pomaga to w jasnym zrozumieniu struktury organizacyjnej i poziomu odpowiedzialności w miejscu pracy.

Rozpocznij od krótkiego, angażującego przeglądu firmy.

Świadomość, autentyczne zainteresowanie, a być może nawet doświadczenie w danej branży są niezwykle istotne na tym stanowisku. Przedstaw, więc w jednym do czterech zdań informacje na temat firmy, jej misji oraz krótkiego przeglądu głównych funkcji stanowiska, wyjaśniając jednocześnie, w jaki sposób przyczynia się ono do osiągania większych celów firmy.

Unikaj używania superlatyw i ekstremalnych modyfikatorów.

Powinieneś unikać języka skupionego na wąskim zakresie umiejętności, na przykład określeń takich jak «perfekcjoniści» lub «wiecznie majsterkujący». Ryzykujesz w ten sposób pominięcie wysoko wykwalifikowanych talentów, które mogłyby odnieść sukces na tym stanowisku nie posiadając tych cech lub które nie identyfikują się z takim opisem.

Cele i obowiązki kierownika ds. PR.

Stanowisko kierownika ds. public relations jest stanowiskiem kierowniczym średniego szczebla, które wymaga od kandydata 2-5 lat doświadczenia w branży. Menedżerowie ds. PR zajmują się tworzeniem i utrzymywaniem pożądanego wizerunku i reputacji swojej firmy lub klienta poprzez skuteczne komunikowanie działań i osiągnięć.

Eksperci ds. public relations mają na swoim koncie odpowiedzi na zapytania mediów oraz przedstawianie historii dziennikarzom. Przygotowują także materiały prasowe i organizują wydarzenia oraz konferencje prasowe. Oprócz pisania komunikatów prasowych, tworzą również przemówienia dla liderów firmy i współpracują ze specjalistami ds. marketingu, pomagając w opracowywaniu materiałów komunikacyjnych i artykułów do firmowych biuletynów. Menedżerowie ds. public relations podejmują wszelkie możliwe działania mające na celu zarządzanie negatywną opinią publiczną, a także zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych i awaryjnych.

Ekspert ds. public relations ściśle współpracuje z zespołem zarządzającym w celu realizacji działań public relations. Obejmuje to prowadzenie innowacyjnych kampanii PR w celu zwiększenia świadomości marki i pozytywnego wpływu na opinię publiczną. Osoba na tym stanowisku jest również odpowiedzialna za budowanie i utrzymywanie mocnych relacji z mediami, opracowywanie kluczowych komunikatów oraz monitorowanie postępów kampanii i wskaźników.

W opisie warto równieżwyjaśnić, w jaki sposób to stanowisko i działania w zakresie PR wpływają na cele biznesowe, potencjał awansu oraz jak osiągnięcia menedżera ds. PR mogą przyczynić się do tego celu.

Obowiązki PR Managera:

 • Planowanie, wdrażanie i zarządzanie programami public relations.
 • Opracowywanie planów i budżetów działań PR, programów, wydarzeń i inicjatyw.
 • Wspomaganie tworzenia i weryfikacji materiałów promocyjnych i marketingowych.
 • Tworzenie i przeglądanie treści online w reklamach medialnych, ogłoszeniach i zestawach medialnych.
 • Regularne nadzorowanie wizerunku firmy i zapewnienie zgodności z strategią i misją marki.
 • Monitorowanie i zarządzanie treściami na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
 • Opracowywanie i wdrażanie zasad i procedur PR.
 • Określanie wskaźników kluczowych efektów (KPI) dla działu PR.
 • Pomiar i dostarczanie raportów dotyczących każdej kampanii PR.
 • Utrzymywanie trwałych relacji z zainteresowanymi stronami, takimi jak władze lokalne, osoby wpływowe, media, politycy itp.
 • Poszukiwanie, rekrutowanie, wprowadzanie do pracy i szkolenie nowych członków zespołu ds. public relations.
 • Redagowanie i prezentowanie historii marki w różnych mediach w celu promowania obecności firmy i zwiększania zaangażowania.
 • Opracowywanie strategii public relations, w tym ustalanie celów i budżetu.
 • Tworzenie, edytowanie i aktualizowanie materiałów promocyjnych, takich jak ulotki, broszury itp.
 • Poszukiwanie możliwości sponsoringu i promocji.
 • Przygotowywanie okresowych raportów z wskaźnikami KPI, wydatkami, zaleceniami i trendami dla kierownictwa.

Wykształcenie i stopnie dla menedżera ds. public relations

Skuteczni menedżerowie ds. public relations opierają się na doświadczeniu oraz wykształceniu (często samokształceniu przez całe życie), które pozwala im planować i osiągać cele.

Umiejętności i wymagania dla kierownika ds. public relations:

 • Posiadanie tytułu licencjata w dziedzinie public relations, dziennikarstwa, komunikacji lub marketingu, ze szczególnym naciskiem na PR lub reklamę oraz znajomość języka angielskiego.
 • Pewność siebie w komunikacji i prezentacji.
 • Doskonałe umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej.
 • Doskonałe umiejętności organizacyjne i planowania.
 • Pełne zrozumienie potrzeb mediów oraz relacji z mediami.
 • Inicjatywa, rzetelność, odpowiedzialność i dbałość o szczegóły.
 • Umiejętność zachowania poufności informacji.
 • Taktyczne zrozumienie wszystkich głównych platform mediów społecznościowych.
 • Zdolność do pracy z wymagającymi zadaniami, często przez długie godziny.
 • Szerokie pole kreatywności i swobody.
 • Samodzielność z pozytywnym i profesjonalnym podejściem do obowiązków.
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu udanych kampanii PR.

Skoncentruj obowiązki na wzroście i rozwoju, unikając jedynie wymieniania nudnych codziennych zadań. Unikaj długiej, wypunktowanej listy obowiązków lub kwalifikacji. Każdy kandydat powinien znać swoje perspektywy rozwoju w firmie i w swojej karierze. Dlatego też uwzględnij możliwe role awansu.

Dodaj zastrzeżenie do opisu stanowiska PR Managera:

Dobrym pomysłem jest dodanie akapitu, który wyjaśnia, że opis stanowiska nie obejmuje wyczerpującej listy wszystkich działań, obowiązków lub odpowiedzialności wymaganych od menedżera PR. Zakres obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie PR może ulegać zmianom lub mogą pojawić się nowe w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez.

Czego możesz oczekiwać od organizacji:

W tej sekcji opisz, co oferujesz kandydatom. Uwzględnij nietrywialne zadania związane z rozwojem zawodowym, bezpłatne kursy szkoleniowe, bonusy, członkostwo w siłowni i inne atrakcyjne i przydatne korzyści.

Dodaj linie podpisów:

Podpisy są ważnym elementem opisu stanowiska. Pokazują, że opis stanowiska został zatwierwony i że pracownik rozumie wymagania oraz podstawowe obowiązki związane z danym stanowiskiem.

Zastanów się dwa razy:

Utworzenie nowego stanowiska lub zatrudnienie nowej osoby to odpowiedzialny krok i wpływa na budżet firmy. Przed podjęciem decyzji zastanów się nad celami, jakie ma spełniać PR Manager, i upewnij się, czy naprawdę potrzebujesz wewnętrznego specjalisty ds. PR. W innych przypadkach rozważ skorzystanie z usług platformy PRNEWS.IO.

PRNEWS.IO to narzędzie przyjazne dla budżetu, które umożliwia tworzenie treści, odkrywanie i pozyskiwanie odpowiednich dziennikarzy oraz dystrybucję Twoich treści. PRNEWS.IO posiada wieloletnie doświadczenie w copywritingu i dziennikarstwie, tworząc angażujące artykuły, posty reklamowe oraz profesjonalne komunikaty prasowe. Tworzenie i dystrybucja treści to ich specjalność, a gwarantują, że Twoje treści zostaną napisane, sprawdzone, zatwierdzone przez Ciebie i wysłane w ciągu dwóch dni.

Ostatnie słowa: Opis stanowiska PR Managera

Powyższy opis stanowiska może być pomocnym pierwszym krokiem, gdy nadejdzie czas na znalezienie niezbędnego nowego pracownika. Warto pamiętać, że istnieje wiele innych podobnych stanowisk PR, takich jak Junior PR Manager, External Communications Manager, Public Affairs Relations Manager, Communications Relations Manager itp. Jeśli życzyłbyś sobie uzyskać wiecęj opisów stanowisk lub zamieścić nowy artykuł na temat stanowisk PR, proszę, daj znać w komentarzach.

Najnowsze od Blog