Czym jest wiza O do USA? Rodzaje, wymagania i proces ubiegania się o wizę O-1

26 min przeczytania

Co to jest wiza O do USA?

Dla ogromnej liczby specjalistów z różnych dziedzin, którzy chcą pracować w Stanach Zjednoczonych, jest to duże wyzwanie, które bardzo trudno pokonać. Z nieograniczonymi możliwościami, wysokimi zarobkami, opieką zdrowotną i swobodą robienia prawie wszystkiego, co się chce, Stany Zjednoczone są naprawdę marzeniem dla wielu osób. Dla specjalistów posiadających głęboką wiedzę w określonej dziedzinie pracy, odpowiedź na pytanie „Co to jest wiza O do USA?” będzie bardzo pomocna. Ten rodzaj wizy okazał się bardziej korzystny niż inne wizy – zwłaszcza, że wiza O pozwala osobom fizycznym i osobom pozostającym na ich utrzymaniu na pobyt w USA przez okres do trzech lat jednorazowo.

Czasami nierezydentom trudno jest się zorientować, od czego zacząć podróż w celu rozpoczęcia nowego życia w USA. Jeżeli kiedykolwiek potrzebowali Państwo motywacji, aby być najlepszymi w swojej dziedzinie, to uzyskanie wizy O i nowy start w USA może być właśnie tym. W tym artykule przedstawiam szczegóły dotyczące wizy O i sposobu ubiegania się o nią, zacznijmy więc.

Co to jest wiza O do USA?

Wizy O to wizy pracownicze bez prawa pobytu w USA dla osób, które wykazują się wybitnymi umiejętnościami w swojej dziedzinie. Dziedzina ta obejmuje sztukę, przemysł filmowy lub telewizyjny, edukację, sport, biznes lub nauki ścisłe. Jeżeli wszystko zostanie zrobione we właściwy sposób, można otrzymać wizę O, udowadniając, że osiągnęli Państwo szczyt w swoim zawodzie.

Wiza O jest zazwyczaj ważna przez trzy lata, ale może być krótsza, jeżeli wiza została przyznana na konkretne wydarzenie lub działalność. Jeżeli posiadacze wizy nadal wykazują zdolności w zakresie umiejętności, dla których otrzymali wizę, wiza może zostać przedłużona o jeden rok.

Różne rodzaje wiz O

Według United States Citizenship and Immigration Services, wiza typu O obejmują trzy rodzaje:

O-1A: Osoby posiadające nadzwyczajne umiejętności w zakresie edukacji, nauki, biznesu lub sportu (z wyjątkiem sztuki, przemysłu filmowego lub telewizyjnego);

O-1B: Osoby o nadzwyczajnych zdolnościach w dziedzinie sztuki lub przemysłu filmowego lub telewizyjnego;

O-2: Osoby, które pojadą z artystą lub sportowcem O-1, aby wspierać określone wydarzenie lub występ; 

O-3: Osoby, które są małżonkami lub dziećmi osób ubiegających się o wizę O-1 i O-2.

Na szczęście nie ma limitów przedłużeń, więc wykwalifikowani nierezydenci mogą powtarzać wnioski o przedłużenie wiz O-1 bez obaw o wyczerpanie maksymalnego limitu.

Ponieważ rodzaje O-2 i O-3 zależą od wnioskodawcy O-1, poniżej przedstawię wszystkie ważne informacje dotyczące uzyskania wizy O-1.

Plusy posiadania wizy O-1

Wiza O-1 ma wiele zalet w porównaniu z innymi rodzajami wiz. Oto one:

 • Dzięki wizie O-1 mogą Państwo przenieść się do USA i przyjąć stanowisko pracy wymagające wyjątkowych zdolności w Państwa dziedzinie. Nie ma potrzeby utrzymywania domu za granicą ani wykazywania zamiaru powrotu do kraju podczas ubiegania się o wizę O-1.
 • Jak wspomniano powyżej, osoby pozostające na utrzymaniu mogą przebywać z Państwem tak długo, jak długo utrzymują Państwo status wizy O-1.

Ponadto, jeżeli uzyskają Państwo wizę O-1 i mają asystentów lub pracowników w kraju zamieszkania, mogą oni również ubiegać się o wizę O-2 i mogą towarzyszyć i pomagać Państwu w Stanach Zjednoczonych.

 • Status O-1 różni się od innych wiz pracowniczych, ponieważ dotyczy różnych kategorii pracy. Na przykład, wiza H-1B nakłada ograniczenia na specjalistów i nie może być stosowana wobec sportowców lub animatorów. Czasami o wizę O ubiegają się pracownicy nieimigracyjni, o nadzwyczajnych zdolnościach, którzy przekroczyli limit rocznego kontyngentu H-1B. Dzieje się tak dlatego, że wiza O nie jest ograniczona liczbowo przez roczny limit.
 • Posiadacz wizy O-1 ma tę korzyść, że ma prawo do pracy, pomimo wymogu dwuletniego pobytu za granicą w ramach wizy J-1.
 • Wiza O-1 pozwala na swobodne podróżowanie do i ze Stanów Zjednoczonych tak często, jak tylko się chce. Jest to szczególnie przydatne dla cyfrowych nomadów i osób stale podróżujących, które prowadzą interesy na całym świecie.
 • Wiza O-1 pozwala jej posiadaczom na wykonywanie większej liczby zawodów niż w przypadku innych wiz, takich jak wiza H lub L.

Kwalifikacje i uprawnienia do otrzymania wizy O-1

Ogólne wymagania wizowe

Zanim zajmiemy się szczegółami każdego rodzaju wizy O-1, przyjrzyjmy się niektórym ogólnym wymogom, które muszą spełnić wszyscy posiadacze wizy O-1.

Chociaż wiza O-1 jest łatwiejsza do uzyskania, niż mogłoby się wydawać, to jednak jej wymagania są bardzo wysokie, dlatego przed złożeniem wniosku należy się z nimi dokładnie zapoznać.

Osoby fizyczne nie mogą same składać petycji o status wizy O. Pracodawca, obywatel USA, agent lub partner biznesowy musi złożyć petycję o status wizy O dla zagranicznego beneficjenta. Ogólnie rzecz biorąc, USA sprawdza w petycji trzy rodzaje kryteriów:

 • Kryteria wstępne lub pierwotne – czyli takie, które nie są oparte na prawdziwych faktach, np. czy wnioskodawca ma złoty medal olimpijski lub czy wydał książkę.
 • Listy z opiniami zostały napisane przez ekspertów (dziennikarzy), którzy nie znajdują się w kręgu wpływów beneficjenta, co oznacza, że są ekspertami, którzy mogą spojrzeć na dowody pierwotne, aby stwierdzić, czy wnioskodawca spełnia kryteria umiejętności i wymagań.
 • Dowody przekonujące w kryteriach naukowych (wstępnych lub pierwotnych) LUB listy eksperckie.

Wreszcie, aby rozpocząć proces ubiegania się o wizę O-1, osoba musi mieć już ofertę pracy od amerykańskiego pracodawcy. Jednakże oferta ta nie musi być podpisana przez obie strony w celu ustalenia w przypadku umowy ustnej. 

Ubieganie się o wizę O-1A

Dla przypomnienia, wiza O-1A jest przeznaczona przede wszystkim dla osób ubiegających się o nią w dziedzinie nauki, edukacji, biznesu lub sportu, dlatego też jej wymagania są dostosowane do tych dziedzin. Dlatego wnioskodawcy muszą najpierw przedstawić dowód, że otrzymali ważne, znane na całym świecie wyróżnienie – takie jak Nagroda Nobla lub medal olimpijski. Jeżeli nie mogą tego zrobić, muszą spełnić trzy z następujących kryteriów:

1. beneficjent otrzymał krajowe lub międzynarodowe nagrody lub wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie. 

2. jest członkiem stowarzyszeń, których członkostwo wymaga wybitnych osiągnięć, ocenianych przez uznanych w kraju lub za granicą ekspertów w danej dziedzinie. Aby zakwalifikować się zgodnie z wymogami O-1, stowarzyszenie (stowarzyszenia) musi spełniać minimalne wymagania, aby zostać jego członkiem.

3. prace danej osoby z określonej dziedziny zawodowej były przedstawiane w profesjonalnych i wiarygodnych publikacjach branżowych i/lub głównych mediach.

4. wnioskodawca w jakimś stopniu profesjonalnie oceniał innych w tej samej lub blisko spokrewnionej dziedzinie.

5. wnioskodawca opublikował artykuły lub książki w renomowanych publikacjach branżowych. Amerykański Urząd Imigracyjny chce zobaczyć prace naukowe lub techniczne, jak artykuł lub książka, więc blogi nie będą działać.

6. wnioskodawca wniósł oryginalny wkład naukowy, akademicki lub biznesowy o dużym znaczeniu w swojej dziedzinie.

7. wnioskodawca pełnił funkcje kierownicze w wysoko cenionych organizacjach lub instytucjach.

8. otrzymuje wysokie wynagrodzenie za swoje wykwalifikowane usługi.

Im więcej kryteriów można udowodnić, że się spełnia, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie się zatwierdzonym. 

Bez obaw, jeżeli niektóre z Państwa osiągnięć nie zostały przedstawione szerokiej publiczności, mogą Państwo naprawić tę sytuację. Jedną z możliwości jest serwis PRnews. Zawiera ona imponujący katalog wiarygodnych placówek medialnych, gdzie mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z dziennikarzami, którzy ocenią Państwa pracę i opublikują artykuły o Państwa zasługach.

Ubieganie się o wizę O-1B

Wiza O-1B jest przeznaczona dla osób o wyjątkowym talencie w branży filmowej, artystycznej lub telewizyjnej. Jednak proces i wymagania dotyczące tej wizy będą się różnić w zależności od tego, czy należą Państwo do branży filmowej i telewizyjnej, czy też nie.

Budowanie pozytywnej reputacji online i usuwanie negatywów z SERP

Z nadzwyczajnymi zdolnościami w dziedzinie sztuki, z wyłączeniem przemysłu filmowego i telewizyjnego:

Jeżeli nie ubiegają się Państwo o wizę O-1B jako osoby o wyjątkowych zdolnościach w branży telewizyjnej lub filmowej, należy trzymać się następujących kryteriów.

Aby otrzymać wizę O1-B, dana osoba musi udowodnić, że była nominowana do – lub otrzymała – znaczące nagrody, takie jak Grammy. Jeżeli nie, musi być w stanie przedstawić dowody na spełnienie co najmniej trzech z następujących kryteriów:

 1. wnioskodawca wykonywał i będzie wykonywał usługi jako główny lub główny uczestnik w produkcjach o wybitnej reputacji, czego dowodem są krytyczne recenzje lub inne materiały opublikowane przez beneficjenta lub o nim w wiarygodnych gazetach, czasopismach branżowych, umowach, magazynach, publikacjach lub zatwierdzeniach.
 2. beneficjenci otrzymali krajowe lub międzynarodowe uznanie za swoje osiągnięcia, co potwierdzają krytyczne recenzje lub inne opublikowane materiały przez lub o beneficjencie.
 3. wnioskodawca pełnił i będzie pełnił wiodącą, sztandarową lub kluczową rolę w organizacjach o doskonałej reputacji, o czym świadczą artykuły w gazetach, czasopismach branżowych, publikacje lub referencje.
 4. istnieją dowody na znaczące osiągnięcia komercyjne lub cieszące się uznaniem krytyków, o czym może świadczyć tytuł, ocena, pozycja w branży, wpływy kasowe, oglądalność filmów lub telewizji oraz inne sukcesy opublikowane w znanych gazetach lub innych mediach.
 5. beneficjent otrzymał znaczące uznanie za osiągnięcia od organizacji, krytyków, agencji rządowych lub innych ekspertów w branży, którą dana osoba się zajmuje; recenzje muszą potwierdzać autorytet, profesjonalizm i znajomość osiągnięć danej osoby.
 6. beneficjent może przedstawić dowód, że ma lub będzie miał wysokie wynagrodzenie lub inne znaczące wynagrodzenie.

Jeżeli wymienione wymagania nie dotyczą zawodu beneficjenta, wnioskodawca może przedstawić porównywalny dowód, ale powinien przy tym skorzystać z fachowej porady.

Ponadto dla Urzędu Imigracyjnego USA dziedzina sztuki obejmuje sztuki piękne, sztuki wizualne, sztuki kulinarne, sztuki widowiskowe, reżyserów, choreografów, dyrygentów, orkiestratorów, trenerów, kierowników muzycznych, projektantów kostiumów, charakteryzatorów, mistrzów lotu, scenografów, projektantów oświetlenia, projektantów dźwięku i techników scenicznych. „Sztuka” nie ogranicza się do tej listy i może obejmować inne dziedziny pracy, które są uzasadnione.

Z nadzwyczajnymi zdolnościami w branży filmowej lub telewizyjnej:

Wymagania dotyczące wiz O1-B dla osób z tej kategorii są takie same jak wcześniej wymienione wymagania dla wizy O-1B. Jednak w przeciwieństwie do kryteriów dla twórców z kategorii nie związanej z przemysłem filmowym lub telewizyjnym, przepisy nie zezwalają wyraźnie na stosowanie porównywalnych dowodów dla wcześniej wymienionych kryteriów.

Czy ma znaczenie, że w publikacjach branżowych lub głównych mediach ukazały się materiały na Pana temat, które dotyczą Pana pracy w danej dziedzinie?

Stephanie O’Quigley, dyrektor PR, gospodarz podcastu i influencerka mediów społecznościowych
Jestem publicystką z ponad 9-letnim doświadczeniem, miałam dwie wizy O1 i jestem w trakcie załatwiania trzeciej.„Absolutnie! W przypadku wizy O1 musi Pan wykazać, że ma nadzwyczajnych zdolności”, które zostały uznane przez krajowe lub międzynarodowe uznanie. Mogą to być nagrody, stypendia, wystąpienia i oczywiście publikacje w mediach, które potwierdzają „nadzwyczajne zdolności”. Te doniesienia prasowe muszą być związane z branżą, do której Państwo zmierzają, i muszą zawierać informacje o Państwa pracy.”

Proces ubiegania się o wizę O-1

Przed rozpoczęciem procesu składania wniosku należy zdecydować, czy wiza O-1A lub O-1B odpowiada Państwa możliwościom. I wtedy można przystąpić do składania wniosków:

1. Należy sporządzić petycję na formularzu I-129.

Do formularza I-129 należy dołączyć następujące dokumenty dowodowe:

 • umowa o pracę

Do USCIS (United States Citizenship and Immigration Service) należy dostarczyć kopię pisemnej umowy z osobą lub podmiotem, który będzie Państwa zatrudniał. USCIS akceptuje umowy ustne, jeżeli mogą Państwo przedstawić różne elementy potwierdzające ich autentyczność. Do tych elementów należą e-maile pomiędzy obiema stronami, pisemne streszczenie warunków umowy itp. Podsumowanie musi zawierać informacje, jakie warunki zostały zaoferowane przez pracodawcę i jakie warunki zostały zaakceptowane przez pracownika.

Podsumowania te nie muszą być podpisane przez obie strony, aby utrwalić warunki umowy ustnej. 

 • trasy podróży

USCIS chce poznać szczegóły dotyczące wydarzeń lub zajęć, w których będą Państwo uczestniczyć. Ponadto chce znać daty rozpoczęcia i zakończenia takich imprez i zajęć oraz miejsce, w którym będą Państwo w nich uczestniczyć. Tak więc należy dostarczyć kopię planu podróży dla każdego działania lub wydarzenia, jeżeli jest to istotne.

 • dowody na Pana nadzwyczajne zdolności

Wymieniłam je szczegółowo w poprzednich częściach. Ale tutaj proszę spojrzeć na listę różnego rodzaju dokumentów, które można złożyć na poparcie petycji o wizę O, aby udowodnić, że wnioskodawca jest osobą o nadzwyczajnych zdolnościach:

 • Świadectwa stopni naukowych i raporty z oceny cudzoziemca;
 • Artykuły, prezentacje, występy, publikacje, zaproszenia na konferencje dla wnioskodawcy, jak również cytaty takich publikacji;
 • Recenzje o pracy cudzoziemca przez inne osoby z dziedziny, którą zajmuje się cudzoziemiec;
 • Prośby o przedruk publikacji cudzoziemca;
 • Dowody otrzymanych nagród lub wyróżnień;
 • Dowody członkostwa w stowarzyszeniach zawodowych;
 • Dowody osiągnięć cudzoziemca, indywidualnie lub w ramach grupy, jako sędziego pracy innych osób w danej dziedzinie;
 • Krytyczne komentarze, recenzje, informacje prasowe, umowy o publikacje lub potwierdzenia;
 • Wpływy z kasy lub zapis, płyta kompaktowa lub dowód sprzedaży filmu;
 • CV wnioskodawcy;
 • Listy referencyjne od ekspertów w dziedzinie cudzoziemca, opisujące jego status jako „cudzoziemca o nadzwyczajnych zdolnościach”.

Powyższa lista nie jest ostateczna i można zastosować inne formy dowodów.

2.  Później trzeba będzie odbyć konsultację wizową. Podczas tej konsultacji wymagana jest pisemna opinia doradcza od grupy rówieśniczej lub osoby posiadającej wiedzę fachową w dziedzinie umiejętności beneficjenta.

W opinii doradczej należy przedstawić, czy dana osoba posiada umiejętności jako cudzoziemiec o nadzwyczajnych zdolnościach i czy takie nadzwyczajne zdolności są wymagane do wykonywania czynności przez wnioskodawcę. Jeżeli cudzoziemiec ubiega się o wizę O-1B, opinia doradcza musi pochodzić od odpowiedniego związku zawodowego i organizacji zarządzającej, które posiadają wiedzę w zakresie umiejętności danej osoby.

Po zakończeniu konsultacji, wnioskodawca musi złożyć ją w USCIS. Stamtąd wnioskodawca powinien wnieść opłaty (460 USD) i czekać na zatwierdzenie.

Czas rozpatrywania wizy O-1

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej należy czekać na rozpatrzenie wniosku wizowego. Zazwyczaj proces rozpatrywania wizy O-1 trwa około 2-3 miesięcy. Istnieje jednak inna możliwość, jeżeli chcieliby Państwo skrócić ten czas, mogą Państwo uiścić dodatkową opłatę za przetwarzanie premium. Premium processing gwarantuje, że wiza zostanie rozpatrzona w ciągu 15 dni.

Gdy Państwa petycja zostanie zatwierdzona, nadchodzi czas na złożenie wniosku o wizę O-1 w konsulacie USA w Państwa kraju. Przygotowując dokumenty do wniosku o wizę O-1, należy przedłożyć:

 • paszport
 • formularz DS-160 (wniosek o wizę nieimigracyjną), bez opłaty za wniosek
 • aktualną fotografię
 • pełną kopię petycji O-1, w tym kopie wszystkich dokumentów uzupełniających 
 • list zatwierdzający (formularz I-797) petycji O-1.

Alternatywy dla wizy O-1?

O-1 jest bardzo podobna do zielonej karty EB1-1 Extraordinary Ability. Warto jednak zauważyć, że opcja stałego pobytu, która daje Zieloną Kartę, wymaga dowodów na bardziej trwałe osiągnięcia. Jeżeli nie są Państwo w stanie spełnić tego standardu, mogą Państwo rozważyć Zieloną Kartę EB2 (Exceptional Ability) lub EB3 (Labor Certification).

Podsumowanie: Czym jest wiza O w USA?

Uzyskanie wizy O-1 może wydawać się procesem trudnym, długotrwałym i kosztownym. Chociaż prawdopodobnie jest to prawda, to jednak warto to zrobić, jeżeli jest to najbardziej logiczne dopasowanie do Państwa potrzeb. Tym bardziej, że mogą Państwo znacznie ułatwić ten proces korzystając z pomocy prawników, agencji medialnych i konsultantów.

Wiza O-1 jest idealna dla profesjonalistów biznesowych, którzy wykazują się głębokimi umiejętnościami w swojej dziedzinie i chcą pracować w USA. Uzyskanie wizy O-1 może być pierwszym krokiem do świetlanej przyszłości w poszukiwaniu możliwości w Stanach Zjednoczonych i do dalszego doskonalenia się w swojej dziedzinie zawodowej.

Najnowsze od Blog