Czym Jest PRSA i Dlaczego Potrzebują Go Menedżerowie ds. PR?

14 min przeczytania

Prawie jeden na pięciu specjalistów ds. public relations w Stanach Zjednoczonych jest członkiem Public Relations Society of America (PRSA). Jest to największe stowarzyszenie ds. public relations na świecie. Głównym celem organizacji, która liczy ponad 28 000 menedżerów ds. PR i studentów w 116 oddziałach krajowych, jest konsolidacja, wzmocnienie i promowanie zawodu public relations.

W tym artykule chciałbym przedstawić organizację non-profit dla specjalistów ds. public relations, czyli Public Relations Society of America, czyli PRSA.

Co To Jest PRSA?

Public Relations Society of America (PRSA) to największe w kraju stowarzyszenie zawodowe, które pomaga społeczności PR w realizacji misji uczynienia profesjonalistów ds. PR bardziej wykształconymi, lepiej przygotowanymi i bardziej zjednoczonymi na każdym etapie swojej kariery.

PRSA zapewnia szeroką sieć zawodową oraz możliwości rozwoju zawodowego, umożliwiając naukę przez całe życie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym w dziedzinie public relations czy doświadczonym specjalistą, udział lub śledzenie działań PRSA jest warte uwagi. Dla pogłębionej wiedzy, możesz sprawdzić ważne linki do Public Relations Society of America i kodeks etyki zawodowej tej profesji, które są zawarte w tym artykule.

Public Relations Society of America ma siedzibę w Nowym Jorku i jest największą na świecie organizacją non-profit dla ekspertów ds. PR. Społeczność ta obejmuje niemal 32 000 ekspertów i członków studenckich. PRSA jest zorganizowane w ponad 100 oddziałach na całym świecie, 19 sekcjach zainteresowań zawodowych oraz grupach powiązanych branżowo, które obejmują biznes i przemysł, agencje konsultingowe, niezależnych menedżerów ds. PR, wojsko, rząd, uniwersytety i organizacje non-profit.

Misja PRSA

Misją Public Relations Society of America (PRSA) jest przygotowanie menedżerów ds. PR, uczynienie ich bardziej przygotowanymi, mądrzejszymi i lepiej wyposażonymi w przydatne kontakty przez całe ich życie zawodowe. PRSA oferuje rozwijanie zawodowe, ustanawia profesjonalne standardy doskonałości w dziedzinie public relations, promuje koncepcje etyki i pełni rolę jednego z głównych głosów tej branży.

Celem jest zwiększenie rozpoznawalności i rozwoju branży poprzez pomoc profesjonalistom w edukowaniu kluczowych grup docelowych na temat roli i rezultatów public relations, prezentowanie jego wartości strategicznej oraz poprawę jego reputacji.

W dłuższej perspektywie czasowej to stowarzyszenie będzie obejmować badania, narzędzia i usługi PR, współpracę z influencerami i mediów oraz ukierunkowane opcje rozwoju kariery. Będzie również promować pozytywny wpływ, jaki branża PR miała na dobro publiczne.

Kodeks Etyki PRSA

Public Relations Society of America (PRSA) opracowało swój pierwszy kodeks etyki w 1954 roku. Później była ona korygowana przez lata, ostatnia rewizja miała miejsce w 2000 roku. Liderzy organizacji zdali sobie sprawę, że konieczny jest kodeks postępowania ze względu na nieodpowiednie zachowanie zawodowe w imieniu public relations. Dla tych specjalistów ds. PR, którzy chcieli być częścią czegoś wielkiego i bardziej szanowanego, złe zachowanie nie mogło być akceptowane. Dlatego w latach 50. pojawił się kodeks etyki PR.

Kodeks ten został również stworzony, aby przewidzieć i chronić zawodowców ds. PR, gdy pojawiają się kwestie etyczne. PRSA chce, aby jego członkowie stosowali się do praktyk etycznych, aby zachować profesję jako wiarygodną i transparentną, wykonując usługę publiczną. Dlatego PRSA dąży do osiągnięcia doskonałości i uważa, że praktyka etyczna jest najważniejszym obowiązkiem swoich członków.

Kodeks etyki PRSA obejmuje zawodowe wartości i zasady zachowania zawodowego. Kodeks postępowania pojawił się z powodu nieodpowiedniego zachowania niektórych przedstawicieli tej profesji. W wcześniejszych edycjach kodeksu etyki zawarte były środki egzekwowania, gwarantujące, że złe i nieetyczne zachowanie było kontrolowane i rozpowszechniane. Z biegiem czasu środki egzekwowania zostały wyeliminowane, ale PRSA nadal oczekuje, że wszyscy jego członkowie będą przestrzegać jego zasad etycznych.

Wartości PRSA stanowią podstawę kodeksu etyki, ustanawiając standardy dla całej branży PR. Pierwszą z nich jest adwokacja. Jest to zasada, zgodnie z którą profesjonaliści ds. PR powinni działać odpowiedzialnie i zawsze stanąć w obronie swoich klientów. Są wynagradzani za reprezentowanie ich najlepszych interesów, dlatego powinni sprostać ich oczekiwaniom i zasłużyć na zaufanie.

Następną zasadą jest uczciwość. Oczekuje się, że eksperci ds. PR będą komunikować się z najwyższą dokładnością i szczerością. Profesjonaliści ds. PR komunikują się w imieniu klientów, dlatego ważne jest, aby robić to z myślą o ich najlepszych interesach. Zatajanie prawdy i ukrywanie jej nigdy nie jest dobrą strategią. Nawet jeśli prawda może zaszkodzić Twojej agencji PR i reputacji, musisz być szczery. W prowadzeniu public relations i reprezentowaniu wielu różnych klientów, menedżerowie ds. PR potrzebują wielu specjalistycznych wiedzy i umiejętności. Organizacja oczekuje, że jej członkowie będą używać swojej specjalistycznej wiedzy i umiejętności w sposób odpowiedzialny, promujący profesję.

Kolejną wartością w kodeksie PRSA jest niezależność. Ta wartość oznacza posiadanie funkcji zarządzania w dziedzinie public relations. Kiedy menedżerowie ds. PR doradzają klientom, są odpowiedzialni za tę radę. Wynik może być dobry lub zły, ale wszyscy profesjonaliści są odpowiedzialni, a ta odpowiedzialność powinna kierować ich praktyką.

Wśród wartości wymienionych w kodeksie jest także lojalność. Członkowie PRSA powinni służyć sukcesowi swoich klientów, działać w najlepszym interesie publiczności.

Wreszcie, uczciwość to ostatnia z zawodowych zasad PRSA. Ta zasada po prostu wymaga, aby członkowie zawsze zachowywali się uczciwie współpracując z klientami, pracownikami, konkurentami, publikacjami itp. PRSA oczekuje, że członkowie będą respektować opinie innych i wspierać wolność wyrażania opinii. Te pięć zawodowych zasad stanowi podstawę kodeksu etyki PRSA. Wszystkie one służą ochronie i promowaniu profesji, a członkowie chcą, aby branża była postrzegana jako uczciwa i pełna wiarygodnych profesjonalistów.

Jak Menedżerowie ds. PR Mogą Skorzystać z PRSA?

Członkostwo w PRSA przynosi wiele korzyści, w tym możliwość nawiązywania kontaktów, rozwijania się zawodowo, korzystania z usług związanych z karierą, uczestnictwa w kongresach, programach edukacyjnych, oficjalnych publikacjach i mentoringu.

Jako członek, masz dostęp do Katalogu Członków, przeszukiwalnej cyfrowej biblioteki wszystkich innych członków PRSA. Masz także możliwość integracji z lokalnymi oddziałami, sekcjami zainteresowań zawodowych lub subskrypcji krajowych grup powiązanych, takich jak New Professionals.

Członkowie i osoby spoza organizacji mogą skorzystać z wielu programów rozwoju zawodowego każdego roku. Są one dostępne na żywo i w miejscu, ale większość z nich to webinary. Nagrania są dostępne po wydarzeniu na żywo przez 15 dni. A dzięki specjalnym webinariom „na żądanie”, członkowie mogą pobierać kursy w dowolnym czasie.

PRSA organizuje również coroczny międzynarodowy kongres wielodniowy z setkami kursów rozwoju zawodowego, znakomitymi ekspertami w roli prelegentów i niekończącymi się możliwościami spotkania i współpracy z innymi ekspertami ds. PR.

W PRSA Job Center osoby poszukujące nowej pracy mogą przeszukiwać oferty pracy i publikować swoje CV, podczas gdy pracodawcy mogą przeszukiwać CV i publikować oferty pracy.

PRSA zapewnia również profesjonalne wsparcie kwalifikowanym członkom poprzez Przegląd Gotowości i Egzamin Całościowy. Ci, którzy zdadzą egzamin pomyślnie, otrzymują oficjalny tytuł Akredytowany w Dziedzinie Public Relations (APR).

FAQ: PRSA (Często Zadawane Pytania)

Q: Co to jest PRSA? 

A: Public Relations Society of America (PRSA) to największa organizacja na świecie dla ekspertów ds. public relations (PR), obejmująca ponad 21 000 uczestników.

Q: Jak zostać członkiem Public Relations Society of America? 

A: PRSA oferuje programy edukacyjne, ustanawia i promuje kodeksy etyki dla globalnej profesji public relations. Organizacja również pełni funkcje public relations dla samej branży poprzez swoją inicjatywę PR advocacy, która nosi nazwę „The Business Case for Public Relations.”

Q: Jak zostać członkiem Public Relations Society of America? 

A: Aby wziąć udział w PRSA, musisz poświęcić co najmniej połowę swojego czasu zawodowego na pracę lub nauczanie w dziedzinie public relations. Członkostwo pełne kosztuje 225 dolarów rocznie, a członkostwo stowarzyszone (dla osób z doświadczeniem w PR wynoszącym dwa lata lub mniej) kosztuje 155 dolarów rocznie. Studenci kierunków związanych z PR mogą przystąpić do Public Relations Students Society of America, który ma oddziały na ponad 280 amerykańskich uniwersytetach.

Q: Jak Public Relations Society of America (PRSA) definiuje public relations? 

A: Istnieje tyle różnych definicji public relations, ile jest menedżerów ds. public relations. Nie ma identycznych stanowisk w dziedzinie public relations. Definicja PRSA mówi, że „to strategiczny proces komunikacji, który buduje wzajemnie korzystne relacje między organizacjami a ich publicznościami.” W swojej istocie public relations obejmuje wpływanie, angażowanie i budowanie relacji z kluczowymi interesariuszami w celu kształtowania percepcji organizacji.

Najnowsze od Blog