Co jest lepsze: Agencja PR vs. Praca w Dziale Komunikacji Korporacyjnej

20 min przeczytania

Wszyscy studenci uczący się public relations zawsze muszą podjąć decyzję, czy chcą rozwijać karierę w agencjach PR czy na większych zespołach ds. komunikacji w przedsiębiorstwach lub organizacjach. W zależności od twoich konkretnych talentów, mocnych stron i ogólnych marzeń zawodowych, jedna z tych ścieżek może wydawać się bardziej sensowna niż druga. Jako osoba, która pracowała zarówno w agencji, jak i wewnętrznie, oto kilka zalet i wad pracy w agencji oraz na stanowisku wewnętrznym.

Praca w Agencji PR

Zalety:Wady:
Zróżnicowane Doświadczenie: W agencji PR masz szansę pracować dla różnych klientów z różnych branż, co pozwala zdobyć szerokie i zróżnicowane doświadczenie.

Szybkie Tempo Pracy: Praca w agencji często oznacza pracę w tempie błyskawicznym, co może być ekscytujące i stanowić wyzwanie dla osób, które lubią dynamiczne środowisko pracy.

Znajomość Branży: Dzięki pracy z różnymi klientami możesz nauczyć się wielu aspektów różnych branż i poznać różne rodzaje rynków.
Presja Czasu: Ciśnienie czasowe i terminy mogą być wyjątkowo stresujące w agencjach PR, co może prowadzić do nadmiernego stresu.

Brak Stałego Klienta: Praca z wieloma klientami może oznaczać brak stałego związku z jednym klientem, co może być nieodpowiednie dla niektórych.

Praca po Godzinach: Często praca w agencji PR wymaga pracy po godzinach i w weekendy, szczególnie gdy zbliża się ważny termin.

Praca w Dziale Komunikacji Korporacyjnej

Zalety:Wady:
Stabilność: Praca wewnętrzna często oferuje większą stabilność zatrudnienia niż agencje PR, ponieważ pracujesz dla jednej organizacji.

Zrozumienie Organizacji: Możesz bardziej zgłębić wiedzę na temat działalności organizacji i jej celów, co pozwala na bardziej efektywną komunikację.

Balans Praca-Życie: W niektórych przypadkach praca wewnętrzna może oferować lepszy balans między pracą a życiem prywatnym, ponieważ nie ma takiej presji czasowej jak w agencji.
Mniej Zróżnicowania: Praca w jednej organizacji może oznaczać mniej zróżnicowane projekty i mniej możliwości rozwoju zawodowego.

Mniej Ekscytująca: Niektórzy uważają pracę wewnętrzną za mniej ekscytującą niż pracę w agencji, ze względu na brak różnorodności klientów i projektów.

Mniejsza Presja: Brak ciśnienia terminów wewnętrznych może prowadzić do mniejszej presji i mniej intensywnego środowiska pracy, co może być wadą dla tych, którzy lubią wyzwania.

Co To Jest Agencja PR a Zespoły Komunikacji Korporacyjnej

Chciałbym tu przedstawić różne możliwości dla Ciebie. Zacznijmy jednak od zdefiniowania, czym jest bycie częścią agencji public relations w porównaniu z pracą w dziale komunikacji korporacyjnej. Istotne jest zrozumienie orientacji public relations i tego, co to oznacza dla Twojej codziennej rutyny. Chciałbym również dostarczyć Ci ogólny przegląd rynku pracy i wskazać, która opcja może być odpowiednia dla Twojej kariery w dziedzinie PR.

Agencje PR 

Agencja PR to niezależna firma, która działa, aby obsłużyć wiele firm, pomagając im w wypełnieniu luk między firmą a społeczeństwem. Agencje PR pomagają nie tylko promować swoich klientów, ale także pomagają społeczeństwu wypracować pozytywne wrażenie na temat firmy. Ponieważ agencje PR są niezależne, zazwyczaj mają kilku menedżerów ds. PR, którzy mogą prowadzić inicjatywy PR dla różnych firm jednocześnie.

Profesjonalna agencja PR powinna być w stanie wykonywać przynajmniej następujące zadania:

  • Pisanie komunikatów prasowych.
  • Tworzenie lub edytowanie przemówień.
  • Doskonała znajomość obsługi sytuacji kryzysowych w PR.
  • Pisanie artykułów i blogów.
  • Tworzenie propozycji i ofert.

Zespoły PR wewnętrzne 

Z drugiej strony wiele firm posiada wewnętrzne zespoły PR. Dział PR wewnętrzny to dział PR, który działa jako część firmy i nie jest niezależny. Innymi słowy, zespół PR znajduje się bezpośrednio w siedzibie firmy i służy tylko do obsługi potrzeb PR tej konkretnej firmy.

Podobieństwa Między Agencją PR a Komunikacją Korporacyjną

Pewnie słyszałeś już o terminach „komunikacja korporacyjna” i „public relations”. Być może widziałeś, jak są one używane zamiennie. I oczywiście, komunikacja korporacyjna i PR mają wiele podobieństw pod wieloma względami. Zarówno w przypadku jednej, jak i drugiej roli niezbędne są:

  • Głębokie zrozumienie roli dziennikarzy i funkcjonowania mediów.
  • Umiejętność efektywnej komunikacji, zarówno werbalnej, jak i pisemnej.
  • Umiejętność tworzenia strategicznych planów komunikacyjnych i umiejętność ich skutecznego wdrażania, choć cel może być bardzo różny w zależności od audytorium.
  • Profesjonalizm w rozwiązywaniu problemów i pewność siebie w sytuacjach kryzysowych, choć rodzaj, skala i zakres problemów mogą się różnić w zależności od roli.
  • Te same umiejętności z zakresu PR, takie jak tworzenie planów komunikacji, opracowywanie kluczowych komunikatów, przygotowywanie komunikatów prasowych i relacje z mediami, są przenośne zarówno z agencji do pracy wewnętrznej, jak i odwrotnie.

Różnice Między Agencją PR a Komunikacją Korporacyjną

Mimo że niektóre z wymaganych umiejętności i obowiązków pracy mogą się pokrywać w tych dwóch ścieżkach zarządzania potrzebami PR opartymi na komunikacji, mają one także kilka istotnych różnic. Ważne jest zrozumienie, jak każdy rodzaj roli funkcjonuje i jak się różni, szczególnie jeśli planujesz rozwijać swoją karierę i pracować nad tym, by stać się profesjonalistą i osiągnąć sukces.

Zakres Wiedzy 

W korporacyjnym świecie PR staniesz się ekspertem we wszystkich tematach ważnych dla danej firmy, jej branży i kierownictwa. Wielu menedżerów PR po stronie klienta twierdzi, że są niezwykle zadowoleni, skupiając się wyłącznie na swojej konkretnej firmie i branży, co pozwala im osiągać najlepsze wyniki.

W agencji PR także musisz stać się ekspertem w biznesie swojego klienta, ale to nie jest tylko jeden biznes. Możesz współpracować z wieloma branżami. Jednego dnia musisz na przykład przebrnąć przez wiadomości związane z opieką zdrowotną, alkoholem, edukacją wyższą i zarządzaniem majątkiem. Innego dnia możesz musieć zagłębić się w technologie blockchain i kryptowaluty. Jeśli chodzi o zakres wiedzy branżowej, agencja wygrywa jednoznacznie, głównie ze względu na różnorodność swojej bazy klientów. Praca menedżera PR w agencji jest determinowana przez brief klienta i, w konsekwencji, sektor przemysłu, w którym działają, czy to rolnictwo, finanse, opieka zdrowotna, sektor rządowy, technologia, itp. W porównaniu do komunikatorów pracujących wewnętrznie, oczekuje się od nich większej elastyczności w nabywaniu nowej wiedzy na temat nowych projektów.

Noszenie Wielu Kapeluszy 

Pracując wewnątrz firmy, istnieje określona struktura. Twoja praca jest ograniczona przez odpowiednich kierowników do zatwierdzenia, a następnie przechodzi przez zespoły ds. korekty i zgodności. Wszystko, co tworzysz, musi być zatwierdzone przez listę osób, i istnieją konkretne działy do wykonywania określonych zadań, takich jak wysyłka, układ i projektowanie.

W agencji w dużej mierze decydujesz sam, co i jak robisz. Pełnisz rolę przedstawiciela mediów, osoby odpowiedzialnej za zarządzanie ruchem lub cokolwiek innego, czego klient od Ciebie potrzebuje. Oczywiście, w agencji masz swoich kierowników, ale droga jest krótsza.

Potrzeba Szybkości

W świecie korporacyjnym procesy przemieszczają się wolniej. Masz pomysł, rozpoczynasz proces zatwierdzenia przez działy, a jeśli uzyskasz poparcie, przystępujesz do pracy. Istnieją ramy czasowe i dość długi proces określający, kto co i kiedy zrobi. Ponadto w korporacyjnym przepływie PR nikt nie dba o to, że spędziłeś dwie godziny czytając gazety, ponieważ było to częścią Twojej pracy i służyło większemu dobru firmy. W życiu korporacyjnym PR tempo pracy jest bardziej zrelaksowane. Masz swoją pracę, inne działy mają swoje, i wszyscy współistnieją w pokoju.

W świecie agencji lepiej osiągać cele, rozwijać się, myśleć kreatywnie i skonsultować się z klientami, aby upewnić się, że spełniasz ich potrzeby i oczekiwania.

To środowisko o szybkim tempie, i konieczne jest codzienne dostosowywanie się do zmian. Procesy się zmieniają, klienci zmieniają cele, cykle informacyjne się zmieniają itp. Tworzysz swoją listę zadań, ale bądź gotów do codziennych zmian i rozpoczęcia od nowa. Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyzwyczajenia się podczas przejścia do pracy w agencji jest śledzenie czasu. W agencjach musisz nauczyć się podzielić swoim czasem, aby można go było rozliczyć z odpowiednim klientem. To praktyka śledzenia czasu może być skomplikowana, ale pomaga utrzymać skoncentrowanie się na konkretnym kliencie. Ponadto za każdym razem musisz udowodnić swoją wartość i wartość, jaką jako agencja dodajesz swojemu klientowi.

Prawdziwa Mentalność Zespołu

Kierownicy agencji otaczają się ludźmi, którzy w zasadzie robią to samo. Dlatego posiadają głęboką i różnorodną wiedzę na temat pracy oraz szacunek do tego, co się w nią włożyło.

Po stronie korporacyjnej sytuacja może być zróżnicowana. Niektórzy kierownicy PR, którzy przeszli z agencji do pracy dla klientów, wspominali o konieczności dostosowania się do środowiska, w którym wszyscy mają wspólny cel, ale różnią się umiejętnościami i doświadczeniem. W zależności od firmy zespół ds. komunikacji może być stosunkowo mały, a korporacyjni koledzy z dziedziny marketingu, HR i rozwoju produktu mogą nie rozumieć PR i komunikacji korporacyjnej.

Mobilność zawodowa 

Praca w korporacjach ma tendencję do oferowania wyższych pensji, ale mniej miejsc pracy, co zwiększa konkurencję. W agencjach pensje na niższych szczeblach zazwyczaj nie są tak wysokie jak w przedsiębiorstwach, godziny pracy mogą być długie i wyczerpujące, ale młodzi ludzie zazwyczaj przyciągają agencje. Działania są zabawne i pełne życia, ale jesteś zajęty rozliczaniem każdej możliwej godziny dla swojego klienta.

Jednak we wczesnych latach kariery warunki agencji mogą oferować większą mobilność w górę, zwłaszcza jeśli agencja rośnie. Rotacja w agencjach PR może być wysoka, i choć to nie jest dobra rzecz, często tworzy to doskonałą okazję do rozwoju zawodowego dla tych, którzy dobrze się sprawują.

Spójność Po stronie klienta zazwyczaj nie ma potrzeby pozyskiwania nowych klientów ani okazji do wykonywania ciekawej pracy. To jest w sprzeczności z agencjami, gdzie rozwijanie nowego biznesu jest życiodajną siłą i wymogiem dla każdego, kto chce tam osiągnąć sukces. Zespół ds. PR w firmie korporacyjnej faktycznie musi promować swoją pracę i uzasadnić inwestycje w PR, zwłaszcza jeśli zawiera to budżet agencji. Różnica polega jednak na tym, że codzienna praca oferuje większą spójność i brak presji typowej dla agencji PR nastawionych na wzrost.

Kontrola

Nikt w dynamicznym i zmiennym świecie PR nie ma pełnej kontroli nad swoimi programami, ale po stronie klienta zasoby i polityka zazwyczaj działają na twoją korzyść. Będziesz miał dostęp do kierownictwa i współpracować z różnymi częściami przedsiębiorstwa. Kierownik PR jest opowiadaczem marki, więc ma więcej informacji i może się głębiej zagłębić i opowiadać lepsze historie. O wiele łatwiej jest budować relacje z publikacjami i innymi rodzajami mediów w komunikacji korporacyjnej, łatwiej budować zaufanie.

W agencji media widzą cię jako pośrednika między nimi a klientem. Wymaga to dużo wysiłku, aby utrzymać te relacje z dziennikarzami.

Dążenie do wolności 

W korporacyjnym świecie często trzymasz się pewnych złotych korporacyjnych zasad, ale w agencji masz więcej możliwości do wypróbowania różnych metod, technik i pomysłów. Stawki są wyższe, ale i nagrody są większe. Wnioski są wyciągane codziennie. Najlepszą częścią pracy w agencji jest możliwość i swoboda do wypróbowywania nowych narzędzi, taktyk i strategii.

Podsumowanie 

Jeśli myślisz o rozpoczęciu nowego poszukiwania pracy w swojej karierze, ważne jest, abyś zrozumiał, co dla ciebie najważniejsze. Czytając opisy stanowisk pracy, możesz dowiedzieć się, co ci się podoba i czego nie lubisz w różnych stanowiskach, co pomaga ci zdecydować, gdzie chcesz kontynuować swoją karierę. Public relations to taki rozwijający się obszar, który obecnie oferuje wiele możliwości. Oceń swoje mocne strony i to, co wnosisz do pracy. Bez wątpienia istnieje idealna pozycja dla każdego.

Najnowsze od Blog