Jak wyjechać do USA?

31 min przeczytania

Jak wyemigrować do USA? Zanim rozpoczną Państwo proces imigracyjny, należy zrozumieć, co obejmuje ten proces. Aby legalnie wyemigrować do Stanów Zjednoczonych, muszą Państwo spełnić określone wymagania. Może to być trudne i kosztowne, dlatego ważne jest, aby przedtem wiedzieć, co Państwa czeka. W tej instrukcji krok po kroku przeprowadzimy przez etapy imigracji do USA.

Jak więc zrealizować marzenie o przeniesieniu się do USA? Istnieje wiele sposobów na osiągnięcie tego celu, więc zacznijmy. 

Opcje imigracyjne

Istnieje wiele opcji imigracyjnych. Większość wiz wymaga, aby ktoś inny (np. pracodawca lub członek rodziny w USA) złożył wniosek w Państwa imieniu. O niektóre wizy można ubiegać się samodzielnie. 

Istnieją dwa główne rodzaje wiz:

 • Stały pobyt w USA
 • Wiza tymczasowa USA 

Przyjrzyjmy się niektórym dostępnym opcjom wizowym, ale najpierw należy poznać istotną różnicę między wizą (wizą nieimigracyjną) a Zieloną Kartą (wizą imigracyjną).

Wizy imigracyjne a wizy nieimigracyjne

Główna różnica pomiędzy wizą a zieloną kartą polega na tym, jak długo chcą Państwo pozostać w USA. 

W przypadku wizy nieimigracyjnej pobyt jest tymczasowy. Przed wjazdem z wizą nieimigracyjną należy udowodnić pracownikowi straży granicznej, że nie planują Państwo opuścić swojego kraju. Wizy nieimigracyjne (tymczasowe) mają również z reguły możliwość przedłużenia. Niektóre mogą być przedłużane tylko na określony czas, a niektóre na czas nieokreślony. 

Z kolei zielona karta oznacza stały pobyt. W przeciwieństwie do wizy nieimigracyjnej, dzięki zielonej karcie można zostać i pracować w USA oraz uzyskać obywatelstwo. Liczba dostępnych zielonych kart zależy od kraju pochodzenia. Warto pamiętać, że nawet będąc posiadaczem wizy tymczasowej (nieimigracyjnej), można ją przedłużyć. I to może być Państwa sposób na uzyskanie obywatelstwa USA.

Przyjrzyjmy się teraz bliżej najpopularniejszym typom amerykańskich wiz pracowniczych dla imigrantów.

Opcje stałego pobytu w USA

Aby otrzymać prawo stałego pobytu w USA, należy uzyskać jeden z rodzajów zielonej karty. Po jej otrzymaniu, Zielona Karta będzie ważna przez dziesięć lat.

Rodzaje Zielonych Kart w USA

 • Rodzinna
 • Oparta na zatrudnieniu
 • Humanitarna
 • Loteria Diversity
 • Długotrwały rezydent
 • Inne

Rodzinne Zielone Karty

Większość zielonych kart otrzymują członkowie rodzin obecnych obywateli USA i posiadaczy zielonych kart.

Obywatele amerykańscy mogą sponsorować:

 • małżonka 
 • dzieci zamężne lub niezamężne (na wizie H4)
 • rodzeństwo (jeżeli sponsor ma 21 lat)
 • rodzice (jeżeli sponsor ma 21 lat).

Zielone Karty oparte na zatrudnieniu

Wielu imigrantów przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych na zielonych kartach opartych na zatrudnieniu, które mogą Państwo otrzymać w pięciu różnych kategoriach w zależności od umiejętności lub innych korzyści, jakie wnoszą Państwo do kraju.

Pierwsze cztery kategorie (EB-1, EB-2, EB-3, EB-4) koncentrują się na wiedzy, którą wnoszą Państwo jako pracownicy. W niektórych przypadkach muszą Państwo uzyskać zgodę amerykańskiego pracodawcy na sponsorowanie wniosku. W innych przypadkach muszą Państwo wykazać się nadzwyczajnymi umiejętnościami lub specjalistycznym wykształceniem.

EB-1: dla osób o nadzwyczajnych zdolnościach (wykazanych poprzez krajowe lub międzynarodowe wyróżnienia), badaczy akademickich oraz kadry kierowniczej firm międzynarodowych.

EB-2: dla osób z zaawansowanymi stopniami naukowymi; wyjątkową wiedzą w dziedzinie nauk ścisłych, sztuki lub biznesu.

EB-3: dla pracowników o nadzwyczajnych umiejętnościach z co najmniej dwuletnim stażem lub doświadczeniem zawodowym; ekspertów (tych, których praca wymaga tytułu licencjata amerykańskiej uczelni lub jego zagranicznego odpowiednika); innych pracowników (wymagających mniej niż dwuletniego doświadczenia).

EB-4: dla „specjalnych imigrantów”, takich jak tłumacze wojskowi, pracownicy religijni oraz pracownicy organizacji międzynarodowych.

Zielona karta EB-5 ma małą różnicę: mogą ją otrzymać inwestorzy, którzy wydadzą od 500.000 do 1 miliona dolarów, tworząc miejsca pracy w społeczeństwie amerykańskim. 

Zielone karty dla organizacji humanitarnych

Zielone karty otrzymują również uchodźcy, azylanci, ofiary handlu ludźmi, nadużyć i przestępstw. 

Zielone Karty Loterii Różnorodności

Wygrana w Loterii Zielonej Karty USA jest prawdopodobnie najbardziej niesamowitą i, przy odrobinie szczęścia, jedną z najłatwiejszych dróg do USA.

Loteria Zielonej Karty (oficjalna nazwa to Diversity Immigrant Visa Program lub DV Lottery) to coroczne losowanie 55.000 pozwoleń na pobyt stały (Zielonych Kart) wydawanych przez rząd USA. Osoby, które spełniają wymagania, mogą bezpłatnie złożyć wniosek bezpośrednio w Departamencie Stanu USA.

Proces składania wniosku jest jednak skomplikowany, a zasady Loterii Zielonych Kart zmieniają się nieznacznie z roku na rok.

Zielone Karty dla rezydentów długoterminowych

Zielone karty mogą otrzymać osoby, które fizycznie mieszkają w Stanach Zjednoczonych, legalnie lub nielegalnie, od 1 stycznia 1972 roku i nie opuściły kraju od momentu przyjazdu.

Inne Zielone Karty

Rząd USA oferuje wiele innych rodzajów zielonych kart, w tym dla „specjalnych imigrantów”, takich jak pracownicy religijni, eksperci medialni, obywatele Afganistanu i Iraku, którzy pomagali rządowi USA, oraz pracownicy organizacji międzynarodowych.

Tutaj mogą Państwo sprawdzić katalog kategorii wizowych dla wszystkich typów.

Koszt wizy imigracyjnej

Całkowity koszt ubiegania się o Zieloną Kartę w oparciu o zatrudnienie zależy od kategorii, w której się Państwo ubiegają. Za wniosek o Zieloną Kartę mogą Państwo zapłacić 1 225 USD. Proszę sprawdzić koszty tutaj. Opłaty nie podlegają zwrotowi.

Jak ubiegać się o wizę imigracyjną

Proces ubiegania się o wizę zależy od tego, gdzie Państwo aktualnie mieszkają:

 • Mieszkając w USA: Jeżeli mieszkają Państwo w Stanach Zjednoczonych, często wniosek i jego rozpatrzenie odbywa się w kraju. Nazywa się to Adjustment of Status (AOS)
 • Mieszkając poza USA: Jeżeli przebywają Państwo poza granicami Stanów Zjednoczonych, muszą Państwo złożyć wniosek w swoim kraju i pozostać tam do czasu rozpatrzenia wniosku przez lokalną ambasadę USA. Jest to tak zwane przetwarzanie konsularne.

Zazwyczaj proces ubiegania się o zieloną kartę przebiega w następujących krokach:

KROK 1: Sprawdzenie, czy spełniają Państwo wymagania.

Jeżeli spełniają Państwo wymagania, należy złożyć w USCIS formularz I-485 – Wniosek o rejestrację pobytu stałego lub dostosowanie statusu, łącznie z wszystkimi dodatkowymi dokumentami i uiszczonymi opłatami.

Proces składania wniosku różni się w przypadku innych rodzajów zielonych kart, takich jak loteria różnorodności, karty humanitarne i karty z długim pobytem. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej USCIS.

KROK 2: USCIS sprawdzi i, miejmy nadzieję, zatwierdzi Państwa wniosek. 

Jeśli tak się stanie, wypełnią Państwo właściwy wniosek o zieloną kartę, korzystając z formularza I-485, aby złożyć wniosek z terenu Stanów Zjednoczonych, lub formularza DS-260, aby złożyć wniosek spoza Stanów Zjednoczonych. W przypadku zielonej karty opartej na rodzinie, Państwa sponsor musi również wypełnić formularz I-864, gwarantujący wsparcie finansowe.

KROK 3: Jeżeli składają Państwo wniosek z terytorium Stanów Zjednoczonych, USCIS rozpatruje Państwa dokumenty i informuje o szczegółach rozmowy w celu pobrania danych biometrycznych. 

Jeżeli składają Państwo wniosek spoza Stanów Zjednoczonych, Państwa petycja zostanie rozpatrzona przez lokalny konsulat i w ramach wizyty konsularnej zostanie pobrana od Państwa biometria. W obu przypadkach należy również przejść badania lekarskie w ramach tego procesu.

KROK 4: Po wizycie w konsulacie otrzymają Państwo informację, czy wniosek został przyjęty. 

Jeżeli wniosek został złożony z terytorium Stanów Zjednoczonych, zostanie wysłana do Państwa zielona karta. Jeżeli wniosek został złożony w trybie konsularnym, paszport zostanie zwrócony z wizą w środku; po przyjeździe zielona karta zostanie wysłana na Państwa adres w USA.

Opcje wiz tymczasowych w USA

Chociaż rynek pracy w USA jest pod presją, obcokrajowcy nadal znajdują wspaniałe możliwości, aby przenieść się i pracować w Stanach Zjednoczonych.

Oto niektóre z najczęściej spotykanych wniosków o wizę amerykańską.

Imigracja oparta na zatrudnieniu

Nawet bez Loterii Zielonej Karty lub krewnych na miejscu, imigracja do USA jest możliwa. Osoby, które mają kontrakt z firmą amerykańską, mają prawo do imigracji na podstawie zatrudnienia. Wraz z wyższym wykształceniem rosną szanse na zatrudnienie przez amerykańską firmę.

Wizy pracownicze są przeznaczone dla osób, które chcą znaleźć pracę w Stanach Zjednoczonych na określony czas. Najczęściej potencjalny pracodawca składa wniosek, aby jego pracownik mógł ubiegać się o wizę. Oto najczęstsze rodzaje nieimigracyjnych (tymczasowych) wiz pracowniczych:

Wizy typu H

Wizy H-1B są przeznaczone dla osób wykonujących specjalne zawody lub zajmujących się dziedzinami akademickimi, posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej. Wizy te pozwalają na pobyt w USA przez trzy lata.

Kwalifikacje:

 • Oferta pracy od amerykańskiego pracodawcy na stanowisko, które wymaga specjalnych umiejętności
 • Dowód uzyskania tytułu licencjata lub jego odpowiednika w tej dziedzinie
 • Państwa pracodawca musi udowodnić, że brakuje wykwalifikowanych amerykańskich kandydatów na to stanowisko.

Wizy H-2A i H-2B są przeznaczone dla pracowników sezonowych lub w okresie największego obciążenia, zatrudnionych na czas określony w sektorze rolniczym (H-2A) lub nierolniczym (H-2B). Z reguły jest to okres nie dłuższy niż rok.

Wizy H-3 są dla osób poszukujących szkolenia w dowolnej organizacji, z wyjątkiem absolwentów szkół medycznych lub szkolenia lub szkolenia w celu zaspokojenia potrzeb osób wymagających specjalnych umiejętności. Ta klasyfikacja jest dla osób, które chcą się szkolić w Stanach Zjednoczonych, ale chcą znaleźć pracę poza USA.

Wizy I

Wizy I są dostępne dla każdego eksperta medialnego prasy zagranicznej, w tym dziennikarzy, reporterów, ekip filmowych, redaktorów i podobnych zawodów, reprezentujących zagraniczne media. W większości przypadków jest to wiza na czas nieokreślony, o ile posiadacz jest zatrudniony na tym stanowisku w tej samej firmie.

Wizy L

Wizy L są przeznaczone dla osób, które tymczasowo przenoszą się w ramach firmy, w której już pracują, albo na poziomie wykonawczym/zarządzającym (L-1A), albo poprzez specjalistyczną wiedzę (L-1B). Wiza L-1A jest trzyletnia. L-1B jest aktywna tylko przez jeden rok.

Wizy O

Wizy O są przeznaczone dla osób posiadających nadzwyczajne i wyjątkowe umiejętności lub osiągnięcia. Wizę O mogą otrzymać również osoby, które podróżują z osobą o wyjątkowych zdolnościach lub z członkiem rodziny. Ma ona wiele zalet: roczny limit nie ogranicza otrzymania wizy O, a o wizę O można ubiegać się wielokrotnie. Ponadto posiadacze wizy O-1 korzystają z prawa do pracy pomimo wymogu dwuletniego pobytu za granicą w ramach wizy J-1. 

Ile kosztuje ubieganie się o wizę O-1?

Chociaż wiza O-1 stawia wysokie wymagania, jest łatwiejsza do uzyskania niż mogłoby się wydawać. Ogólnie rzecz biorąc, wizę O mogą otrzymać osoby, które wykazują się wybitnymi umiejętnościami w swojej dziedzinie. Istotnym warunkiem jej uzyskania jest posiadanie publikacji. Jeżeli jednak niektóre z Państwa osiągnięć nie zostały przedstawione publicznie, można to zmienić. Warto sprawdzić serwis PRnews. Zawiera on imponujący katalog wiarygodnych placówek medialnych, gdzie mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z dziennikarzami, którzy ocenią Państwa osiągnięcia i zamieszczą o nich artykuły.

Wizy P

Wizy te przeznaczone są dla osób, które są najlepsze w osiągnięciach, sportach lub przedsięwzięciach artystycznych oraz dla osób, które towarzyszą tym niezwykłym jednostkom. Zazwyczaj ich okres ważności zależy od wydarzenia.

Wizy R

Wizę R mogą otrzymać nieimigracyjni pracownicy religijni, którzy są członkami wyznania religijnego posiadającego oficjalny status non-profit w USA. 

TN NAFTA

Ta wiza została stworzona dla obywateli Kanady i Meksyku, którzy mogą ubiegać się o tymczasowy wjazd do Stanów Zjednoczonych w celu prowadzenia różnych działań biznesowych w ramach Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu.

Imigracja rodzinna

Rodzina obywateli amerykańskich lub posiadaczy Zielonej Karty również kwalifikuje się do stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Imigracja rodzinna dzieli się na dwie kategorie, które zależą od stopnia powiązań rodzinnych.

Prawo do stałego pobytu w USA mają następujące osoby: (przyszli) małżonkowie, niezamężne dzieci poniżej 21 roku życia oraz rodzice obywateli USA lub posiadaczy Zielonej Karty. Otrzymają oni wizy na pobyt stały bez czasu oczekiwania.

Druga grupa to rodzeństwo i dzieci powyżej 21 roku życia obywateli USA lub posiadaczy Zielonej Karty. Dla nich czas oczekiwania jest zazwyczaj długi.

Imigracja poprzez inwestycje

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zawsze mile widziane w Stanach Zjednoczonych. Wysokość wymaganego kapitału minimalnego waha się w zależności od stanu od 900.000 do 1.800.000 dolarów. Imigracja przez inwestycje jest szczególnie interesująca dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, które posiadają wystarczający majątek.

Jak ubiegać się o wizę tymczasową (nieimigracyjną)

Proces ubiegania się o wizę zależy od ambasady lub konsulatu USA, w którym składają Państwo wniosek. Należy postępować zgodnie z instrukcjami obowiązującymi w kraju, w którym Państwo mieszkają.

Ogólnie rzecz biorąc, będą Państwo potrzebować:

Sprawdzić status wniosku wizowego

Aby sprawdzić status swojego wniosku o wizę amerykańską:

Podsumowując: jak wyemigrować do USA

Nie muszą już Państwo szukać, jak przeprowadzić się do USA. W tym przewodniku zostały opisane wszystkie rodzaje wiz. Niezależnie od rodzaju wizy należy pamiętać, aby rozpocząć proces składania wniosku z wyprzedzeniem. Dla każdego rodzaju wizy obowiązują różne czasy oczekiwania, dlatego chcieliby Państwo jak najszybciej ustawić się w kolejce.

FAQ: Jak wyemigrować do USA?

? Jak legalnie wyemigrować do USA?

Istnieje wiele legalnych sposobów na imigrację do USA i otrzymanie wizy lub karty pobytu. Można je podzielić na sześć grup:

 • Wizy imigracyjne oparte na rodzinie. Największą grupę imigracji do USA stanowią wizy rodzinne. Obywatele USA i legalni rezydenci mogą zaprosić zagranicznych małżonków lub narzeczonych, a także dzieci nie będące w związku małżeńskim. Mogą również ubiegać się o rodzeństwo w wieku 21 lat lub starsze oraz rodziców.
 • Wizy pracownicze. Innym sposobem na przeprowadzkę jest uzyskanie wizy pracowniczej. Pracodawcy mogą sponsorować pracownika zagranicznego o szczególnych zdolnościach, jeżeli nie mogą znaleźć wykwalifikowanych specjalistów w USA. Niektóre są wydawane na krótki okres czasu lub wizy długoterminowe. Wizy H1B są popularne w Dolinie Krzemowej, gdzie jest duże zapotrzebowanie na specjalistów IT.
 • Wiza studencka. Istnieją dwa rodzaje wiz studenckich. Wiza F pozwala na podjęcie studiów akademickich lub kursów językowych w USA. Wiza M jest przeznaczona na studia nieakademickie lub zawodowe. 
 • Loteria wizowa. Jednym z łatwiejszych sposobów na wyjazd do USA jest program Diversity Visa Lottery. Co roku rząd losowo rozdaje 50.000 wiz osobom, które mieszkają w krajach o niskiej liczbie imigrantów do USA.
 • Inwestorzy. Zagraniczne osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zainwestują co najmniej 500 000 USD w amerykańską firmę i stworzą co najmniej pięć pełnoetatowych miejsc pracy, kwalifikują się do otrzymania imigracyjnej wizy inwestorskiej.
 • Azyl. Osoby, które udowodnią, że były lub mogą być prześladowane w swoim kraju, mogą również stawić się w amerykańskim porcie wjazdowym i ubiegać się o azyl. Każdy, kto szuka takiej samej ochrony spoza Stanów Zjednoczonych, jest uważany za uchodźcę. Każdy, kto przebywa w Stanach Zjednoczonych nielegalnie, może uzyskać ochronę azylową.

? Jak wyemigrować do USA bez oferty pracy?

Jeżeli opcja imigracji z pracą nie jest dla Państwa dostępna, należy rozważyć różne opcje wizowe. Niektóre wizy pracownicze nie wymagają oferty pracy i sponsora w Stanach Zjednoczonych:

 • Wiza EB-1A pasuje do osób, które posiadają wyjątkową i nadzwyczajną wiedzę w dziedzinie nauki, edukacji, sztuki, biznesu lub sportu; oraz do międzynarodowych menedżerów i kadry kierowniczej. 
 • Wiza EB-5, która jest nazywana wizą inwestorską, pasuje do ludzi biznesu, którzy mogą zainwestować co najmniej 500.00 dolarów. 
 • Warto wziąć udział w loterii DV.
 • Znaleźć bliskiego krewnego, który ma pobyt w USA.

? Jak wyemigrować do USA z Meksyku?

Najbardziej prawdopodobnym sposobem uzyskania Zielonej Karty jest oferta pracy w USA. Imigracyjne wizy pracownicze zawierają wizy EB-1 i EB-2 i pomagają otrzymać Zieloną Kartę wkrótce po wjeździe. Nieimigracyjne wizy pracownicze są tymczasowe i obejmują wizy H-1B, L-1, O-1, E-1 i TN. Ponieważ Meksyka jest członkiem NAFTA, wiza TN jest dostępna dla meksykańskich imigrantów. Jeżeli imigrant przyjeżdża do USA na podstawie nieimigracyjnej wizy pracowniczej i chce zostać stałym rezydentem, może zmienić swoją klasyfikację i ubiegać się o imigracyjną wizę pracowniczą podczas pobytu w USA.  Ponadto istnieje wiele organizacji non-profit, które mogą pomóc Państwu w imigracji do USA, np. MALDEF, CHCI, UNIDOS US.

? Jak wyemigrować do USA z Kanady?

Obywatele Kanady są również objęci umową NAFTA, co oznacza pewne specjalne warunki. Jak Państwo zobaczą, obywatele kanadyjscy mają korzystny status, jeżeli chodzi o wjazd do Stanów Zjednoczonych w celach biznesowych i pozabiznesowych. Obywatele kanadyjscy mogą ubiegać się o:

 • TN Visa (Trade NAFTA)
 • Wizę L-1 na transfer wewnątrz firmy
 • TN Visa v. H-1B Visa
 • B-1 Business Visitor
 • E-1 Visa & E-2 Visa

? Jak długo trzeba czekać na wyjazd do USA?

Czas oczekiwania jest różny i zależy od rodzaju wizy, o którą się Państwo ubiegają. Najkrótszy okres to miesiąc w przypadku wizy tymczasowej z opcją premium.  A jeżeli ubiegają się Państwo o Zieloną Kartę Małżeńską, można otrzymać wizę stałą w ciągu 10 do 17 miesięcy (jeżeli są Państwo małżeństwem z obywatelem USA) i w ciągu 23 do 38 miesięcy (jeżeli są Państwo małżeństwem z posiadaczem Zielonej Karty). 

? Jak wyemigrować do Izraela z USA?

Dla osób pragnących przeprowadzić się do Izraela istnieją cztery różne rodzaje wiz:

 • Wiza imigracyjna: Dla osób wyznania mojżeszowego, które chcą wyemigrować do Izraela, można ubiegać się o nią na podstawie Prawa Powrotu, a przepisy wizowe dla Izraela wymagają zdania egzaminu z przedstawicielem aliya.
 • Wiza studencka: Wielu studentów studiów religijnych lub programów międzynarodowych decyduje się na wyjazd do Izraela. Aby uczęszczać na uniwersytety i kursy w Izraelu, należy ubiegać się o wizę studencką.
 • Wiza dla duchownych: Wymagana dla osób, które chcą wyemigrować do Izraela, aby pełnić obowiązki urzędnicze w wspólnotach religijnych.

Wiza pracownicza: Jeżeli chcą Państwo wyemigrować do Izraela w celu podjęcia pracy, muszą Państwo najpierw otrzymać podpisaną umowę z pracodawcą.

Najnowsze od Blog